Zš štefánikova pardubice. VIDEO: První školní den na ZŠ Štefánikova Pardubice 2019-11-17

Zš štefánikova pardubice Rating: 4,1/10 313 reviews

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK

zš štefánikova pardubice

. Není tøeba tedy poèítat se zaèátkem v 16 hodin. Všem žákùm pøejeme hodnì štìstí a uèitelùm pevné nervy! V následujících dnech a týdnech nás èeká hodnì práce. Budou se psát pololetní písemky, bude se zkoušet, zkrátka uzavírat známky a hodnotit práci za první pololetí. Zákonný zástupce se mùže kdykoliv v tomto èase setkat s konkrétním uèitelem. . .

Next

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK

zš štefánikova pardubice

. . . . . .

Next

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK

zš štefánikova pardubice

. . . . . .

Next

ZŠ Pardubice , Pardubice, Zelené Předměstí

zš štefánikova pardubice

. . . . .

Next

VIDEO: První školní den na ZŠ Štefánikova Pardubice

zš štefánikova pardubice

. . . . . .

Next

VIDEO: První školní den na ZŠ Štefánikova Pardubice

zš štefánikova pardubice

. . . . . .

Next

ZŠ ŠTEFÁNIKOVA HK

zš štefánikova pardubice

. . . . . . .

Next

ZŠ Pardubice , Pardubice, Zelené Předměstí

zš štefánikova pardubice

. . . . .

Next