Værnes kirke. Værnes Church 2019-11-18

Værnes kirke Rating: 8,3/10 637 reviews

Værnes Church

værnes kirke

De vel 2,2 millioner bildene som ble skanna fra mikrofilm, utgjør fremdeles grunnstammen av skanna kirkebøker i Digitalarkivet. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet. Kirkestallen ved Værnes kirke brukes mye til minnesamvær ved begravelser og festligheter ved dåp, vigsel og konfirmasjon. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser På kan du lese om hvordan du og få.

Next

Category:Værnes kirke

værnes kirke

Disse skannes fra original, og bildene er derfor i farger, mens bildene som er skanna fra mikrofilm, er i gråtoner. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Den eldste norske kirkeboka er fra Andebu i Vestfold og begynner i 1623. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som før informasjonen lagres og bearbeides av Google. «Værnesstolen» fra 1685, altertavlen fra 1639, freskomaleriene og runeinnskriftene er alle interessante deler av kirkens lange historie. Kirken er en unik kulturskatt med takstolene som det mest spesielle klenodium.

Next

Værnes Kirke

værnes kirke

Omvisning i samarbeid med Stjørdal museum Værnes medio juni — medio august. Gravmaterialet sier i alle fall ikke noe om det, det kommuniserer snarer at det har vært mye makt og velstand i hele Stjørdalshalsen området. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. The stone church was built around the year 1100 to seat about 400 people. Det er også mulig å søke i dataene utfra kirkeboksliste eller handling dåp, vielse, gravferd osv. Vi ser at fugen mellom de grønne klorittskiferne er pinnet med en mørk skifer, kanskje fra bruddet på Sorte.

Next

Værnes Church

værnes kirke

Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Etter å ha stått tom noen tid får Martin Moes samlinger bruke deler av Kirkestallen, og fra 1964 disponere hele Kirkestallen. Steinbryterne hogger lange kanaler på tvers av kløven i skiferen, som så blir kilt ut som plater. Kart: Per Storemyr; rekonstruksjon av Stjørdalselva etter Sveian 1995; geologisk kart etter Norges geologiske undersøkelse. En tidlig boremaskin har kommet på plass, men akkurat her er den satt opp kun for å vises frem. Dette er aktuelt for flere kirkebøker, men det er alltid et spørsmål om prioritering opp mot skanning av annet arkivmateriale.

Next

Værnes Kirke

værnes kirke

. Etter gjeldende regler skal ministerialbøker avleveres til statsarkivene 80 år etter siste innførsel, mens klokkerbøker skal avleveres så snart de er utskrevet. Så det er et av de eldste husene man kan gå inn i Norge. Kirker i bymiljøer som Nidarosdomen og Vår Frues Kirke i Trondheim har man sett seg nødt til å rydde vekk mye av inventaret, mens Værnes kirke fortsatt bærer preg av å være ei bygdekirke og det menighetslivet som var, med mye av det løse inventaret fremme slik at man kan se det. Du kan lese mer i en egen artikkel om hva taushetsbelagte og sensitive data i arkivene har å si for hva som , samt i. Foto: Per Storemyr Den er dekorert med elementer av kleberstein og klorittskifer, men ellers er det sandstein så langt øyet kan se: Værnes er Norges mest komplette sandsteinskirke fra middelalderen! I 1940 — 1945 brukte okkupasjonsmakten stallen til bl.

Next

Kirkestallen

værnes kirke

Men på Værnes har vi en ytterligere fase i bruk av finstein; hvelvribbene i tårnfoten, trolig fra ca. Nyhetsbrev Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Befarte brudd er merket med rød sirkel. Middelalderske spor kan være visket bort fra de sistnevnte stedene, da de er sterkt preget av steinbrytning fra 1800-tallet og senere.

Next

Værnes kyrkje

værnes kirke

Av hensyn til personvern kan Arkivverket derfor ikke tilgjengeliggjøre enhver kirkebok i Digitalarkivet. Løven betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger, men det de fleste betydningene har til felles er at de symboliserer noe som er sterkt. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Det er ei fantastisk kirke å gå rundt i, med spor etter kirkeliv i snart over 900 år, sier hun. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Kirkebøker og personvern Kirkebøker kan inneholde taushetsbelagte persondata. Rekonstruksjon av Stjørdalselva mørkere blått viser hvordan elva kan ha gått på 1000-1100-tallet.

Next

Category:Værnes kirke

værnes kirke

Under middelalderen ble det bygd over 20 steinkirker på landsbygda i Trøndelag. I dag er den fullrestauert og har velegnede rom og utstyr for møter, kurs, seminar, minnesamvær og andre arrangementer. Kirkebøkene er uvurderlig kildemateriale for slektsgranskere, men de er også viktig kildemateriale for historikere og folkeminnegranskere. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Fra 2004 skanna Arkivverket disse mikrofilmene, og 8.

Next