Vores elnet. Vores Elnet 2019-11-18

Vores elnet Rating: 6,7/10 1948 reviews

Vores Elnet

vores elnet

Resultatet er både driftsoptimering og reduktion af nettab hos hvert enkelt forsyningsselskab. Vores Elnet er fortsat en del af Energi Fyn-koncernen, og det er kun navn og logo, der ændres. Du står med ansvaret for beskæring når træerne på din ejendom, har vokset sig tæt på luftledninger. Administration og forbedring af vores digitale tjenester mm. For at sikre dette behandles personoplysninger i forbindelse med afholdelsen af valget, herunder om kandidater til bestyrelsen. Hjemmel: Drift af elnettet Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.

Next

Vores Elnet

vores elnet

K√łber sig til indflydelse Vores Elnet har k√łbt sig ind som medejer af Visue. Overholdelse af forpligtelser i forhold til energimarkedet Vi er bl. Form√•let med dette er at sikre en korrekt afregning af dit elforbrug fra din elleverand√łr. Hvis du afgiver personoplysninger om andre i din husstand, skal du v√¶re sikker p√•, at de er indforst√•ede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver Vi kan i visse tilf√¶lde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand. Hjemmel: Videnskabelige forhold Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. Vores prim√¶re opgave er at transportere den str√łm, du k√łber hos din elleverand√łr, frem til din bolig eller virksomhed i vores netomr√•de.

Next

Vores Net

vores elnet

Er lyset g√•et i hele dit omr√•de, s√• er det vores opgave at finde og rette fejlen et sted ude i kabelnettet. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. Eksempel: Registrering og behandling af kontaktoplysninger Vi behandler dine personoplysninger, n√•r du flytter til vores bevillingsomr√•de og dermed automatisk indg√•r i et aftaleforhold med os. Navn og logo vil v√¶re anderledes p√• biler og bekl√¶dning og p√• sigt ogs√• p√• transformerstationer og kabelskabe rundt om p√• Fyn. Her kan de se de aktuelle priser til elnettet, inkl. Vi behandler i s√¶rlige situationer f√łlsomme og semif√łlsomme personoplysninger: F√łlsomme oplysninger er bl. Det kan fx v√¶re, hvis du ikke selv er tilmeldt som kunde hos os, men kontakter os om str√łmsvigt eller tekniske sp√łrgsm√•l.

Next

Privatlivspolitik

vores elnet

Derfor har klima-, energi- og ministeren indg√•et aftale med net-selskaberne i Danmark om en samlet energispareindsats. I Danmark er det Datatilsynet, som har f√łlgende kontaktoplysninger: Datatilsynet Borgergade 28, 5. Sikker og effektiv drift af elnettet Vi behandler en r√¶kke personoplysninger relateret til tekniske forhold med henblik p√• at sikre forsyningssikkerhed og tilstr√¶kkelig kapacitet gennem planl√¶gning, drift og vedligeholdelse af distributionsnettet i det omr√•de, vi har bevilling til at drive netvirksomhed i. Eksempel: Tyveri af str√łm I sager om tyveri af str√łm er det ofte n√łdvendigt at inddrage politiet, advokat og at anl√¶gge sag ved domstolene. Kategorier af personoplysninger Hos Radius indsamler vi kun de n√łdvendige oplysninger om dig. Derfor er alle elselskaber i Danmark i fuld gang med at skifte navn og logo.

Next

Vores Elnet

vores elnet

Der kan v√¶re betingelser eller begr√¶nsninger til disse rettigheder. Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. S√¶rligt om afbrydelser af elforsyningen Vi har pligt til at afbryde elforsyningen til konkrete kunder, hvis kundens elleverand√łr anmoder om dette p√• baggrund af reglerne i elforsyningsloven. Alt andet er som tidligere, og du skal ikke foretage dig noget. I tilf√¶lde af v√¶sentlige √¶ndringer giver vi dig besked p√• radiuselnet.

Next

Reguleringsregnskab for Vores Elnet A/S

vores elnet

Eksempel: Videregivelse af oplysninger til Danmarks Statistik Oplysninger om kunder kan, inden for rammerne af lovgivningen, videregives til Danmarks Statistik til statistiske form√•l. Schweiz: Vi kan overf√łre personoplysninger p√• grundlag af f√łlgende behandlingsgrundlag: Schweiz er af Kommissionen vurderet som et land, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Du kan hj√¶lpe os ved at oplyse os om str√łmsvigt ved at ringe til os p√• telefon 8928 8800. Eksempel: M√•ling af elforbrug Vi indsamler og videresender m√•linger af dit elforbrug til Energinets DataHub. Eksempel: Stemmeopt√¶lling ved forbrugervalg I forbindelse med afholdelsen af valg af forbrugerrepr√¶sentanter til vores bestyrelse behandler vi personoplysninger om forbrugere, der stemmer ved valget, for at sikre korrekt opt√¶lling af stemmer til valget. Hvis du er uden str√łm i hjemmet, og du har tjekket sikringer og rel√¶, s√• skal du tage kontakt til din lokale elinstallat√łr.

Next

Velkommen til Cerius

vores elnet

Relevante links og hjemmesider Radius er en blandt flere akt√łrer p√• forsyningsomr√•det. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske form√•l, markedsunders√łgelser og interne unders√łgelser om m√•den, vi kommunikerer med dig p√•. Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. Eksempel: Ops√¶tning af elm√•ler Vi ops√¶tter fjernafl√¶ste elm√•lere hos kunderne som led i driften af elnettet og p√• baggrund af krav i lovgivningen. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, n√•r du giver os deres oplysninger. Og det er vi stolte af.

Next

Vores Net

vores elnet

Vores malaysiske s√łsterselskab behandler disse oplysninger p√• vegne af os og anses derfor som databehandler. Vores Elnet vil fortsat v√¶re en del af Energi Fyn-koncernen. Hvis vi ikke kan afbryde elforsyningen, skal vi underrette elleverand√łren, som har anmodet om afbrydelsen, om √•rsagen. Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. Vi opbevarer disse oplysninger, s√• l√¶nge der forbruges str√łm p√• adressen. Se de seneste elpriser eller tag et kig i prisarkivet Her p√• siden finder du de aktuelle priser og nettariffer, samt vores prisarkiv.

Next