Su sv velykom. Su Šv. Velykom! 2019-11-19

Su sv velykom Rating: 4,5/10 853 reviews

Jurgittos receptai: Su Šapp.at5.nlm!

su sv velykom

Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia. Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ankstyvą rytą atsikėlus, ir nusiprausti dar nespėjus,- Pažvelk pro langą — kiek kiškučių, jie laukia nuostabių margučių! Daug margučių pabiručių, daug žibučių mėlynučių, šypsenėlės nuoširdžios ir gausios svečių svitos Tu sulauk per Velykas, pavaišink juos šampanu! Palaiminto prisikėlimo ryto, Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais! Imame teptuką, dažom margučius, Su Šventom Velykom sveikiname Jus! Vėlykos jau atėjo, kiaušinių daug pridėjom, o šiandieną juos daužysim, lukštelius išbarstysim. Tegul skyla, tegul dūžta, O jums laimės lai netrūksta. Mušk kiaušinį, mušk kaimyną, Tik nemuški jam į klyną, Jo kiaušiniai ne margi, Rimtam darbui jie skirti. . .

Next

Velykiniai sveikinimai, Velykų sveikinimai, Sveikinimai su velykomis

su sv velykom

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių. Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Su gėlėmis ir margučiais bei eilėraščiu: Jau pavasaris atėjo ir Velykos atskubėjo! Velykų bobutė po miestą skrajoja Ridena ji margučių šimtą, Velykų rytas — už lango švinta! Velykų dieną tegu siela tiki, kad tikrai gyvenimas gali būti laimingas. Su margučių smagumu, Kyla saulė pamažu - Kelk, skubėk ir tu kartu - Skelbia varpas: Kelkimės visi kartu - Su Velykų Aleliuja - Su nauja viltim krūtinėj, Su džiaugsmu širdies gelmėj - Skamba varpas: Aleliuja! Neduok dieve jie suduž - tai Velykos liūdnos bus : Tegul šventų Velykų varpo dūžiai Širdy palieka laimę amžinai. Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas, Ritas žalias ir raudonas, Gelsvo jau įskeltas šonas, Tegul skyla tegul dūžta, O tau laimės lai netrūksta. . Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus.

Next

Sveikinimai » Velykos

su sv velykom

Kad jėgos vėl atgimtų su gamta, Kad šviesią mintį dar geresnę keistų. Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos, išbėgs iš miško briedis, kiaušiniais pamojuos. Rieda rieda kiaušinukas, ritas ritas marguciukas. . Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

Next

Velykiniai sveikinimai

su sv velykom

Tegul žydi jose šimtai margučių! Zuikučiai po pievas Ridens margučius Ir laimės atneš į Tavo namučius. . . Sveikina iš aukštai pavasario saulės spinduliai. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną. Prisikėlimo rytas — pavasaris žemėj ir sieloj.

Next

Velykiniai sveikinimai, Velykų sveikinimai, Sveikinimai su velykomis

su sv velykom

Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius. Už pavasarį tostą, už meilę, Už jausmus ir už didelę laimę. Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas. Pasveikinkim bundančią žemę malda - Artėja lauktoji šviesi valanda: Lyg krištolas tyras varpų skambesys Tuoj džiugią naujieną visiems pasakys. Linkiu, kad viskas atsinaujintų ir teiktų tikrą džiaugsmą, lyg ne tik Jėzus, bet ir tu būtum lyg ką tik prisikėlęs. Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jūs žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus! Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros, daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.

Next

Su Šv. Velykom!

su sv velykom

Šventos Velykos aplanko visus, Išsprogę kačiukai džiugina mus. . Per žolytę ar per sniegą Mažas vežimėlis rieda. Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia. Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas, Ritas žalias ir raudonas, Gelsvo jau įskeltas šonas, Tegul skyla tegul dūžta, O tau laimės lai netrūksta. Nerimuosiu as eilučių, Nes nemoku to daryt. Sveikinu su gražiausia pavasario švente! Velykų šventė jau prabilo Ir laimina kiekvieną — mus visus.

Next

Velykiniai sveikinimai

su sv velykom

Ritos ritos ir pargriuvo, Kai pargriuvo taip ir buvo. Duok po vieną negailėk, ir Velykas švest pradėk! Velykos, velykėlės Jau čia aš tau sakau, Zuikis jau ir čia Marga mirga tie margučiai Dažo juos linksmi vaikai Jie išties gražus visi, Bet gražiausi sveiki ir margi. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu, Su pačiu gražiausiu margučiu! Striksi zuikis pievele Su gera, gera žinia - Velykos tuoj ateis, Kiaušiniauti visi eis. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną. Ir kokioj šaly bebūsi - Neužmirški tu margučių, Prisirinki dar žibučių Ir pirmyn pas savo fėją! Pirmas pavasario lietus Jau atgaivino žemę. Pražydo margučiai raudoni, žali, Velykinio stalo grabiam vidury, Kai šitiek linkėjimų, šypsenų, saulės, Lai būna palaimintas mūsų pasaulis.

Next

Sveikinimai » Velykos

su sv velykom

Velykos, Velykos ateina pas mus. . Kraustykis ir tu nuo krosnies Šventes jau visai ant nosies! Velykų bobutei sutrūko terbutė, Pabiro ant žemės bobutės margučiai, Nuo šiol ji vedžiojas dieduką kartu, Kad būt po ranka jai kiaušiniai bent du. . Švelniausiais žodžiais nudažytas, Šiandien į jūsų kiemą ritas Velykinis margutis, nešdamas šiltus jausmus. Toks paprastas ir šventas rytas, Jo rasose Velykos prausia saulės zuikučius. .

Next

Velykiniai atvirukai

su sv velykom

Vėl dangaus skliautai šviesėja, Linksmas paukščių čiulbesys. Per velykų šventą rytą tūkstančiai margučių ritas, Ritas žalias ir raudonas, Gelsvo jau įskeltas šonas, Tegul skyla tegul dūžta, O tau laimės lai netrūksta. Kad baltas angelas — dangaus pasiuntinys - Juos saugotų, globotų, neapleistų. Tapu tapu per laukus, Neša zuikis margučius, O gražiausią iš visų Jis įteiks tau dovanų. Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima, Varpas visus šaukia į prisikėlimą. Jau margučiai nudažyti, reikia skubiai juos daužyti! Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros.

Next