Smestad skole rælingen. Smestad skole, Rælingen, Norge 2019-11-19

Smestad skole rælingen Rating: 6,7/10 653 reviews

Barneveileder skole/SFO Smestad skole

smestad skole rælingen

Søknad Trykk 'Søk stilling' til høyre for å søke på stillingen. Den andre delen består nå av et «Pusterom». Skolen har en unik beliggenhet, og det er svært godemuligheter for å bruke nærmiljøet i undervisningen. Området rundt skolen preges av boligbygging og planlegging av nye boliger, i tillegg til de allerede eksisterende boligfeltene. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. Skolen utvides til en teoretisk kapasitet på 530 elever.

Next

Barneveileder skole/SFO Smestad skole

smestad skole rælingen

Fire av tegningene fikk vi trykket på bannere som hang på byggegjerdet i hele anleggsperioden, sier Henjesand. Utvidelse av Smestad skole Smestad skole i Rælingen kommune var ferdig bygd i 2010, men skolekretsen har hatt en veldig høy økning i antall boliger, med spesielt mange barnefamilier. Gymsalen er bygget om til bibliotek og til arealer elever med spesielle behov. For mer informasjon: Vi har ledig 2 stillinger á 50% fra 1. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Next

Utvidelse Smestad skole

smestad skole rælingen

Løsningen som er planlagt er definert ut fra mål om en trygg og sikker skole, både i forhold til innvendige lokaler, men også utvendige forhold som parkering og trafikkadkomst. Det er etablert en ekstra etasje på eksisterende paviljonger, disse er planlag i bruk fra høsten 2018. Arbeidet ble utført mens det var påskefri for sikkerheten til elever og ansatte på skolen. Disse anses som nødvendige og plasseres automatisk. Bygget vil også bli etter passivhus standard, men energi brønner for å legge til rette for en bærekraftig miljø- og klimautvikling. Med det er også lagt inn en del ressurser i utomhusanlegget, med ny ballbane med sportsdekke, et utvidet lekeområde med gummidekker og et parkouranlegg.

Next

Smestad skole

smestad skole rælingen

Nødvendige informasjonskapsler Vi bruker informasjonskapsler som muliggjør kjernefunksjonaliteter på nettsiden. Gymsalen skulle også bygges på. Materialiteten med store flater med spilevegger i interiøret er videreført, mens slipte betonggulv er nå skiftet ut med gulvbelegg i den nye delen. Nå ble sluttoppgjøret signert dagen før overtakelsen, understreker Henjesand. En forventet tilflytting av småbarnsfamilier med tilhørende elevplasser gjorde utvidelsen nødvendig. Den ene delen er gjort om til et bibliotek, med et møbel i massivtre som fungerer som en bibliotekmesanin og et miniamfi, og med rader av bokhyller under.

Next

Utvidelse Smestad skole

smestad skole rælingen

Det er en høy andel barnefamilier i Smestad skolekrets, på sikt forventes det at dette vil normaliseres synke i forhold til resten av kommunen. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Smestad skole må ha en av landets flotteste beliggenheter, som innbyr til utforsking og lek på en småkupert naturtomt. Selv om skolen sto ferdig i 2010, er befolkningsveksten i Rælingen kommune så stor at en betydelig utvidelse av skolen allerede var tvingende nødvendig. Men dette forventes utjevnet fordi i tillegg til prognosene på 480 elever ligger det også arealer som i kommuneplanens arealdel 2015 — 2026 er godkjent for utbygging men som antas utbygd etter perioden på prognosene etter 2025. Betonmast Romerike kunne overlevere en dobling av arealet tre måneder før avtalefestet dato — med null feil.

Next

Barneveileder skole/SFO Smestad skole

smestad skole rælingen

Gjennomføring av et stort byggeprosjekt på en skole som er i drift sette strenge krav til planlegging og gjennomføring av prosjektet, Det planlegges derfor å gjennomføre selve arbeidene i 3 trinn. Var klargjort Bygningsmassen fra første byggetrinn i 2010 var den gang klargjort for en fremtidig utvidelse. Men med spillemidler ble det mer økonomisk å bygge ny flerbrukshall, og å rehabilitere og bygge om arealer innvendig, sier Fält. Etter utvidelsen er arealet på cirka 7. Det nye volumet er altså lagt i terrengfallet mot øst, der bæresystemet består av plattendekker, betongelementvegger og -søyler.

Next

Smestad skole : app.at5.nl

smestad skole rælingen

Etterpå hadde vi en tegnekonkurranse der elevene skulle tegne hva de hadde fått med seg av informasjon. Et godt samarbeide med byggherre om fremdriften var også avgjørende for at målet ble nådd. Alle på byggeplassen gjorde en kjempejobb, og når vi også fikk prosjekteringen godt og raskt i gang var vi godt på vei. Vi bestemte oss tidlig at dersom noe oppsto skulle vi ta det med en gang, og ikke vente til sluttoppgjøret. Økningen er primært på grunn av nye områder innenfor skolekretsen som er regulert til boliger, som har utløst et behov for utvidelse av skolen.

Next

Utvidelse Smestad skole

smestad skole rælingen

Tredjeparts-informasjonskapsler Vi ønsker å benytte nettanalysetjenesten Google Analytics for å forbedre brukeropplevelsen ved å samle inn informasjon om hvordan du bruker siden. Flerbrukshallen har stålbæring og Paroc-elementer. Skolen utvides basert på samme konsept som i dag, men med utvidelse av antall elevbaser med tilhørende romløsninger. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. . Det er et alternativt læringsrom hvor det er lagt til rette for aktiv læring, læring gjennom lek, sansestimulering og motorisk trening.

Next

Utvidelse Smestad skole

smestad skole rælingen

Trinn 1 — Deler av uteområdet trafikkløsning sommeren 2017 Trinn 2 — Bygging av selve bygget, høst 2017 til vår 2019 Trinn 3 — Fjerning av paviljonger og etablering av aktivitetsflate ute vår 2019 På denne måten blir driften av skolen prioritert slik at det skal være sikkert for elever og ansatte på skolen mens bygging pågår. Den var tenkt ved å bygge ytterligere en ny fløy, samt å bygge på eksisterende fløy i høyden. Skolen planlegges ferdig til august 2019. Når begge parter har sine systemer i orden, blir det for meg som byggeleder greit å kunne bruka tida på fremdrift og løpende avklaringer fremfor megling, sier Sollie. Hvert trinn har sin faste base med nærhet til grupperom, spesialrom og fellesarealer. Innbyggerantallet i Rælingen kommune forventes å stige raskt, og vi må investere flere hundre millioner de neste ti årene, bekrefter Per Fält, prosjektleder i kommunen.

Next

Barneveileder skole/SFO Smestad skole

smestad skole rælingen

Den gamle gymsalen er bygget om og delt av. Vi fikk også gode brukerinnspill, og vi opplevde aldri at prosjektet stoppet opp, sier Fält. Ved eksisterende fløy i sør er det etablert et større amfi med trapper og ramper i støpt betong. Prosjektleder Haakon Thomas Sollie har som bindeledd mellom totalentreprenør og byggherre hatt en godt på vei konfliktfri hverdag. Det må være god dialog, fordi en kontrakt ikke er bedre enn partene på hver side av bordet. I startfasen til Betonmast var det mye avklaringer og planlegging med kommunen. Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste.

Next