Senterpartiet bodø. Nordland 2019-11-19

Senterpartiet bodø Rating: 5,3/10 260 reviews

Logo og profil

senterpartiet bodø

Helge Rønning Birkelund Sp-eventyret FriFagbevegelse har reist til Bodø for å finne roten til det store Sp-eventyret. Stikkord for mye av dette kan hevdes å være Andøya. Æren får regjeringen som i realiteten har spilt mange lissepasninger til Senterpartiet i denne landsdelen. Statsråden nekter å gripe inn. Helge Rønning Birkelund Framgangen til Senterpartiet i nord mener også han skyldes partiets klare synspunkter på sentraliseringen og regionreformen. Det er nedsatt en ressursgruppe som har konkludert på ett stort sykehus i Mo i Rana. En ting er å slurve med den slags «detaljer» når en sitter langt fra der ting skjer.

Next

Logo og profil

senterpartiet bodø

Kommunaldepartementet har nå anbefalt sammenslåing. Ofte sees det på som distriktspolitikk. Den slags skremsler har Civita og Kristin Klemet drevet på med i en årrekke alt. Alt for å bøte på en svært usosial og tilfeldig taksering som ga uforklarlige og urettferdige utslag, noe som førte til at mange med full rett ble opprørt. Allerede i 2016 var vi det i Nordland. Vi for vår del satser mer på den sida av Senterpartiet som slåss mot sentralisering og for distriktene. Få debatter om kommunesammenslåing har vært mer komplisert enn forslaget om å slå Bodø og Steigen sammen.

Next

Bodø

senterpartiet bodø

Derfor har deres oppslutning i meningsmålinger økt. De ulike partiene representerer bare ulike fløyer i dette enhetspartiet. Et taktisk samarbeid om enkeltsaker er noe annet, særlig på lavere nivåer, men og på regjeringsnivå. . Dermed er betydningen av et flerpartisystem kraftig redusert. Helgelandssykehuset har en prosess for å finne framtidens tilbud.

Next

Avisa Nordland

senterpartiet bodø

Vil du stemme på partier som virkelig kan fremme saker som står i grunnleggende motsetning til finanskapitalen, er det derfor naturlig å velge et parti som har oppheving av kapitalismen som mål. Rødt ønsker at staten folket skal ha kontroll over de store naturressursene i Norge, ellers lar de folk drive sine bedrifter etter eget ønske. Død, krig, revolusjon, inflasjon, innovasjon og invasjon gjør at små mindretall aldri ender opp med all kapitalen i samfunnet utenom gjennom umoralsk, venstreradikal marxisme. Som prokapitalistiske partier kan Senterpartiet og Arbeiderpartiet og Høyre samarbeide helt greit for å administrere dette systemet, og det gjør de hele tiden sammen med resten av det såkalte kartellpartiet der også Venstre og Krf er med, men de vil alle administrere det på litt forskjellige måter, noen som kan ha stor betydning for mange på kort sikt. Dette er noenlunde det samme standpunktet Arbeiderpartiet hadde etterat det forlot sosialisme som mål og før det ble reint nyliberalt. Senterpartiet har profilert seg på en del saker som er svært viktige for utkant-Norge.

Next

Samarbeid Senterpartiet

senterpartiet bodø

Jeg tenker at Senterpartiet grunnleggende sett er for kapitalismen, men vil ta vekk noen trekk ved denne som virker særlig ugunstig på mange folk. Da mistet Arbeiderpartiet to mandater i Nordland. Bor du på Vega eller i Sømna, vil du få fire timers reisevei for å komme til fødestua på sykehuset. Det har vært et mål for oss. Tilbake til start: Vi har altså full forståelse for at Høyre er på frierferd hos Senterpartiet.

Next

Nordland

senterpartiet bodø

Dersom jeg er medlem eller frivillig lagres giverstatistikk sammen med min tidligere registrerte informasjon. Rødt representerer venstreradikalisme og en politikk som er antonym til frihet og folkestyre. I dag samarbeider partiet med Ap-ordfører Ida Pinnerød, og det samarbeidet fungerer utmerket ifølge samme mann. Flerpartisystemet er erstattet av det man kan kalle monopolkapitalens enhetsparti. Satser rød-grønt Ola Smeplass er lokal toppkandidat i Bodø. Her møter de ekte hestehandlere, som f.

Next

Logo og profil

senterpartiet bodø

Svaret til Senterpartiet er mer politisk styring av sykehusene ved å skrote helseforetaksmodellen. Særlig er det påfallende at Sennesvik som representant i bystyret i Bodø klarer å komme med en så omsnudd versjon av hva som skjedde rundt bataljen om eiendomsskatten i Bodø for et par år siden. Elevene skal ha tilgang til gode hjelpere i skolehelsetjenesten, og godt utstyrte skoler. Han registrerer at velgerne strømmer til Senterpartiet, og at kommentatorene refser Arbeiderpartiet for ikke å være klare og tydelig nok i sin politikk. Et strategisk samarbeid Senterpartiet — Høyre kan fjerne noen av den skadeligste påvirkningen fra Frp dersom Frp da går ut av regjering eller ut av en koalisjon med Høyre i et kommunestyre. Slike ting har tydeliggjort vårt alternativ, mener Mossleth. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre givere.

Next

Logo og profil

senterpartiet bodø

Også tror jeg vi har blitt størst i Nord-Norge og aller størst i Nordland fordi vi er den tydeligste forkjemperen mot økte forskjeller i Norge, både sosiale og geografiske forskjeller. Den globale kapitalkonsentrasjonen som vi har idag bør være bevis godt nok! Partiet kom også inn i både Finnmark og Troms. Sammen med stortingsrepresentant Siv Mossleth husker han godt førstesiden i lokalavisen. Den globale kapitalkonsentrasjonen som vi har idag bør være bevis godt nok! Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. Arbeiderpartiet er i flertallsfraksjonen sammen med , , og. Artikkelen inngår i serien om Kommunevalg ble avholdt i som i resten av landet. Hovedutfordrer kapret tolv seter i det nye bystyret, og med støtte fra og var de rødgrønne kun ett mandat mindre enn den borgerlige koalisjonen, med Høyre, , og.

Next

Bodø

senterpartiet bodø

Men at både folket og Bodø kommune sier nei hindret ikke. Norge er et håpløst anti-demokrati. Vi synes det er leit hvis de - og særlig Sennesvik — ikke lengre ønsker å samarbeide om saker som vi er enige om til det beste for innbyggerne i Bodø. For bedre er alltid mulig. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Men det er nasjonal politikk, mener Mossleth.

Next