Olbram zoubek prodej. Aukce obrazů 2019-11-17

Olbram zoubek prodej Rating: 5,9/10 722 reviews

Autoři / app.at5.nl

olbram zoubek prodej

Myslím si, že se to na mé práci i pozná. V červnu 2018 se objevil další padělek Zoubkovy komorní plastiky Agamemnón v rouchu z roku 1985. V mnoha sochách se vracím k mýtům. Instaluje sochu Vítěz před Automatickou telefonní ústřednu v Praze 6 s Jindřichem Malátkem. Další údaje k padělku jsou uvedeny před necelým rokem.

Next

Zoubek Olbram grafik a malíř

olbram zoubek prodej

Zoubkův osobitý styl je charakteristický zredukovaným vytvarováním plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a autorovu spřízněností a reakcí na antické dědictví. Ve věku jedenadevedesáti let ve čtvrtek v Praze zemřel jeden z nejstarších českých sochařů Olbram Zoubek. Sdělil, že reliéf i sošku prodává pro svého přítele, který obě falza získal od muže, který kdysi pomáhal Olbramu Zoubkovi odlévat věci v ateliéru. Nikoli už v galeriích, ale v okrajových prodejnách a na prodejních portálech, kde se nabízejí za směšně nízké ceny. Reliéf Eva z Pokoušení jsme mohli detailně prohlédnout a porovnat ho s formou — odlitek je menší než forma, jedná se tedy o odlitek z odlitku.

Next

Olbram zoubek

olbram zoubek prodej

K mýtům řeckým, k mýtům křesťanským. Restauruje sochy v průčelí chrámu sv. Některé mají padělaný podpis vytištěný na papíře, jiné, jak jsme zjistili, jsou pro zvýšení autenticity podepsány tužkou. Udělal jsem mnoho chyb a mnoho lidí zarmoutil. Znovu upozorňujeme na reliéfní tisk, který je prodáván na Aukru pod jménem Olbrama Zoubka. Výrazným způsobem se Zoubek zasloužil o rozvoj naší architektonické plastiky.

Next

Pro sběratele

olbram zoubek prodej

Obě falza této sošky, které jsme měli možnost fyzicky posoudit, se vyznačují neúměrně velkou váhou, protože nemají sádrové jádro. Autorské odlitky děl Evy Kmentové, pořízené v ateliéru, byly opatřeny signaturou, která byla vyražena touž raznicí a vykazuje tedy stejné znaky jako Zoubkovy signatury pořízené jeho raznicí. Jsme na cestě odněkud někam. To se mi zdá trochu troufalé. Masarykova univerzita mu k sedmdesátinám vydává monografii se soupisem díla.

Next

Galerie

olbram zoubek prodej

Naší doménou je výtvarné umění 19. Padělatel se snažil napodobit Zoubkův podpis, ale jako předlohu použil podpis z doby, kdy bylo otcovo písmo ještě pevné. Většinou mě zařazují do moderního proudu. Také na tělech je patrná autorská modelace, detaily jsou prokreslené — včetně Eviny pravé ruky s naznačenými prsty. Sedmnáct sezon pak Zoubek strávil jako restaurátor fasád renesančního zámku v Litomyšli. Modelované sokly jsou k falzům této sochy přidávány patrně kvůli tomu, aby kompenzovaly výšku, která se při pořizování dalších neautorských odlitků snižuje o dvě procenta. Pomník je odhalen na úpatí Petřína v Praze v roce 2002.

Next

Galerie

olbram zoubek prodej

V červnu 2019 jsme posuzovali cementový, částečně zlacený reliéf Ještě Kopretina z roku 2004. Jeho oblíbenými materiály jsou osinkocement, cín a bronz, nìkteré plastiky doplòuje zlacením. Soška je proto velmi lehká. Bis 1960 arbeiteten sie in einem gemeinsamen Atelier, danach richtete Zoubek in der altertümlichen Prager Neustadt eine frühere Steinmetzewerkstatt zu einem Atelier um, in welchem er bis heute arbeitet. Je synem sochaøù Evy Kmentové a Olbrama Zoubka a bratr historièky Polany Zoubkové. V poslední době i k nejrannějším mýtům slovanským, tam, kde se slovanské dějiny dotýkají dějin keltských. Jiný padělaný odlitek této sošky jsme posuzovali na jaře roku 2018 a již dvakrát jsme na něj na těchto stránkách upozornili.

Next

O autorovi

olbram zoubek prodej

Například cínové sochy o velikosti kolem 60 cm měly v roce 2009 cenu zhruba 30 000 Kč. K padělku trojsoší Eva, Adam a Had, které patří k nejčastěji padělaným dílům Olbrama Zoubka, jsme Aukčnímu domu Sýpka vydali posudek s podrobnou charakteristikou padělku. Další padělek, který byl prodán v polovině dubna 2019 v Praze, je hůř zpracovaný než ten, který jsme posuzovali před rokem. První dílo, drobnou sochu Harmonikáře, vytvořil již roku 1943. Na padělku, který jsme posuzovali, je reliéf pozlacen celý a roucho, aby ze zlaceného povrchu přece jen vyniklo, je posypáno diamantovým prachem. V lednu 2019 jsme při posuzování zachytili padělaný reliéfní tisk, který byl proveden dosti zručně z autorského reliéfu Sblížení z roku 1997.

Next

Aukce obrazů

olbram zoubek prodej

Nemyslím si, na rozdíl od mnohých jiných současných kolegů výtvarníků a uměnovědců, že prožíváme úplně výjimečnou, nulovou situaci. Falzum je mnohem těžší více než 25 kg při výšce 71 cm než Zoubkovy srovnatelné plastiky. Poprvé pracuje na mezinárodním sochařském sympoziu ve Vyšných Ružbachách na Slovensku. Neautorský odlitek byl totiž o něco větší než náš autorský odlitek a měl hladší povrch bez struktury, která je typická pro autorský odlitek. K nejznámějším Zoubkovým sochám patří ta na pietním místě Milady Horákové v Praze, náhrobek Jana Zajíce, tři sochy na Slavíně či sochařská výzdoba hrobky rodiny Havlových na pražských Olšanech.

Next