Nrk lisens kontakt. NRK 2019-11-20

Nrk lisens kontakt Rating: 9,1/10 32 reviews

About the licence

nrk lisens kontakt

Grensen for å betale skatt på alderspensjon ligger noe over minstepensjon. Men når du sier opp lisensen, må du likevel betale for hele perioden du er inne i. Det er da naturlig at Skatteetaten krever inn bidraget som en skatt», står det i mediemeldingen. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først. Dette er en fornuftig måte å innrette ordinære skatter på, og gjelder dermed for alt som dekkes over statsbudsjettet — enten det er veier, sykehus, skoler eller andre kostnader. Hvor mye koster en plombering? Våre naboer i Danmark har derimot bestemt seg for å fjerne hele lisensen. I og med at siste lisenstermin er påbegynt er det nå for seint å si opp lisensen.

Next

Hvordan avslutte TV

nrk lisens kontakt

Og siden skatten er personlig, ville alle husholdninger med mer enn to personer måtte betale skatten minst to ganger. Er du fortsatt usikker på hvorfor du har fått lisens? Dermed øker de kjøpekraften sin med 3039 kr. Her er det de fleste lurer på, med svar fra fagfolket. For hva er egentlig en plombering? Men kringkastingsavgiften i 2015 er 2. Og er det egentlig nok til å slippe hele lisensen? Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Den skal erstattes med en ny finansieringsordning med virkning fra 1. De som tjener mest kommer til å få mest skatteskjerpelse, og de som tjener minst slipper vel unna noe rimeligere.

Next

NRK, Lisensavdelingen

nrk lisens kontakt

Denne finansieringen kan skje enten gjennom omprioriteringer, skatteøkning eller en kombinasjon av disse alternativene. Du trenger da ikke å betale egen lisens. Sjekk først om betalingen du har gjort gjelder en annen termin enn det kravet du har fått nå. Dermed vil altså terminbeløpet ha kommet opp i 2813,92 kroner totalt - nesten det dobbelte av det opprinnelige beløpet. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du få annonser vi tror kan interessere deg.

Next

Slik blir den nye NRK

nrk lisens kontakt

Det åpnes også for at man kan melde inn fjernsynsmottakere som ikke lenger er i bruk, for å slippe lisens. Dersom du kun oppholder deg i Norge i inntil 3 måneder per år, kan du søke fritak fra lisensen. De som i dag betaler lite eller ingen skatt, for eksempel minstepensjonister, får ingen økt skatt. Det gjelder drøyt en million skatteytere, ifølge Finansdepartements tall i meldingen. I tillegg er det mange som ikke betaler lisensoppkravet: «Pr 31. Og i tillegg må veldig mange betale mer: For alle som bor minst to voksne sammen og tjener minst 350.

Next

NRK

nrk lisens kontakt

Betaler du ikke lisens inkludert tilleggsavgiften, vil du få varsel om inkasso med betalingsfrist 23. Én av grunnene kan være forvirring. . Det koster langt mer enn tilleggsavgiften: - Da påløper det ytterligere 1. Ved oppsigelse på grunn av flytting på institusjon kan.

Next

NRK

nrk lisens kontakt

Andre irriterer seg grønn over avgiften. Det er jeg veldig glad for, sier Jensen. Vær oppmerksom på at fra og med 01. Hva er ikke en fjernsynsmottaker? Du trenger ikke selv si opp lisensen. Det kan være flere årsaker: - en annen kreditor har større rett prioritet på å få betalt sitt. Vær oppmerksom på at fra og med 01. Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker.

Next

NRK

nrk lisens kontakt

Hos andre kan regningen komme på over tusenlappen. Et formuesgode kan være fast eiendom som for eksempel huset, hytte, tomt m. Frp-lederen jubler En som er glad for nyheten om avvikling av kringkastingsavgiften, er finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Vær oppmerksom på at fra og med 01. Dette er 15 prosent av terminbeløpet - uten merverdiavgift. Her får du vite hvordan.

Next

NRK, Lisensavdelingen

nrk lisens kontakt

Normalt mottar vi disse kravene i løpet av den første uka av mai, og forfall blir da rundt 1. Det tilsvarer 1,170 milliarder tapte lisenskroner. Og hvis dette kravet heller ikke blir betalt ved forfall, går det til tvangsinnkreving. Da vil bidraget fra den enkelte skatteyteren ikke være synlig i skattemeldingen, på samme måte som alle andre formål som finansieres over statsbudsjettet. Men da det ifølge Lysfjord er utstyret for bruken som er lisenspliktig, ikke abonnementet i seg selv, bør det være mulig å unngå lisens ved å ikke bruke abonnementet. Og den rammer alle som har inntekt, nærmere bestemt 4,370 millioner skattebetalere.

Next

NRK

nrk lisens kontakt

Du må da ta skriftlig kontakt med oss før utreise og oppgi utreisedato og hjemkomstdato. Følgende skjema kan benyttes: Oppdatert 09. Dersom du heller ikke betaler lisensen før 23. Grunnlaget for denne skatten kan beregnes ut fra personinntekt, slik at man unngår at personer med høye skattefradrag faller utenfor betalingsplikten. Utstyr uten en tuner er som hovedregel ikke en fjernsynsmottaker. Lisenskontoret kan straffe deg med 15 prosent tilleggsavgift, for hele perioden du har hatt fjernsynsmottaker uten å betale lisens.

Next

Om lisensen

nrk lisens kontakt

Blir det trøbbel, kan du. Så gjenstår det å se om vår egen regjering vil komme til samme konklusjon. Det betyr alt utstyr som kan ta i mot fjernsynssignaler og videreformidle dem direkte, altså utstyr som inneholder en «tuner». Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Vi forventer at omtrent like mange personer vil motta faktura også i 2.

Next