Molde kulturskole. Molde Årets kulturskolekommune 2019 > Norsk kulturskoleråd 2019-11-21

Molde kulturskole Rating: 4,9/10 345 reviews

Musikk

molde kulturskole

Prisen ble utdelt på Lederkonferansen 2019 i dag. Molde kulturskole har 1000 elever innen dans, kunst, musikk og teater. Det er første gang prisen går til en kommune i Møre og Romsdal. Den tildeles kommuner som gjennom sin kulturskolevirksomhet viser at de prioriterer tilbudet særlig høyt, samtidig som de kan tjene som foregangskommuner overfor andre. Prosjekter, forestillinger, konserter og utstilllinger er også en viktig del av kulturskolens helhetlige undervisningstilbud. Statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R.

Next

Molde kulturskole

molde kulturskole

Kulturskolen skal gjennom sine ulike tilbud utvikle enkeltindividet og samtidig bidra til kulturaktive innbyggere på kulturarenaer lokalt og regionalt. Kulturskolen som leverandør i tverrfaglig samarbeid Molde kulturskole har et stort potensiale til å bidra inn i tverrfaglige sammenhenger der den kunst- og kulturfaglige kompetansen kan brukes instrumentelt. Prisen ble delt ut under Kulturskolerådets lederkonferanse i Oslo i dag. Du skal bruke elektronisk søknadsskjema. For å ha tilgjengelige midler i garantitiden, bevilges 1,0 mill. Alle har grunn til å være riktig så stolte over utmerkelsen! Norsk kulturskoleråd har utnevnt Molde som Årets Kulturskolekommune 2019.

Next

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018

molde kulturskole

Rådstua og fengselsbygget — fasaderehabilitering og oppgradering Fasaderehabilitering av Rådstua, samt oppgradering av andre etasje i Rådstua pågår høsten 2017. Sandal i Norsk kulturskoleråd overrakte den gjeve prisen til Molde kommune, som stilte med ordfører Torgeir Dahl og kulturskolerektor Ingvild Aas. Det betales en semesteravgift for den tildelte plassen, etter vedtatte satser for de ulike tilbudene. På finner mer informasjon om virksomheten; fagtilbud, konserter og arrangementer, samarbeidstiltak m. Et viktig stikkord er begrepet «lærende organisasjon», og både ledelse og medarbeiderne i kulturskolen har fått ta del i kommunens kompetanseheving av ansatte.

Next

Molde Årets kulturskolekommune 2019 > Norsk kulturskoleråd

molde kulturskole

Juryen leverte sin innstilling til Norsk kulturskoleråds sentralstyre, som fattet det avgjørende vedtaket i saken. Kulturskolen har et hovedopptak knyttet til nytt skoleår. Faglig har det for kulturskolen vært vesentlig å finne balansen mellom de overordnede føringene for organisasjonsutviklingen i kommunen og kulturskolens spesifikke kompetansebehov. Tildeling av plass blir gjort etter venteliste. Prisen Årets kulturskolekommune utdeles av Norsk kulturskoleråd. På facebooksiden vil vi oppdatere viktige datoer og hendelser som gjelder alle, både elever, foreldre og andre som er interessert i kulturskolens virksomhet. Inkludering er målet og navnet ble «kultur på tvers».

Next

Molde Årets kulturskolekommune 2019 > Norsk kulturskoleråd

molde kulturskole

Molde kulturskole skal være et ressurs - og kompetansesenter for opplæring innen kunstfagene for barn, unge og voksne i Molde og regionen. Om kort tid røper vi hvem som er den heldige vinneren av Drømmestipendet 2019 her i Molde. Dersom kulturskolen må avlyse mer enn to oppmøter av disse, har eleven krav på refusjon tilsvarende det antall timer som er utgått. Dette vil kreve noe rammeøkning i tillegg til prosjektledelse og et prosessdesign. I begrunnelsen for prisen gis det anerkjennelse for alt det gode og målrettede arbeidet som gjøres i kulturskolen, både av lærerne, ledelsen, skoleeier og blant alle våre samarbeidspartnere. Ikke minst skal vi heie fram våre dyktige elever og lærere. Her kan du stifte nærmere bekjentskap med Malin og drømmen hennes.

Next

Kulturskolen

molde kulturskole

Behov for og vilje til uttrykk er tilstede fra 0-19 år, fra babysang til fordypningseleven. Juryens om Årets kulturskolekommune 2019 Juryen har merka seg at i Molde kommune har organisasjonsutvikling vært en sentral del av arbeidet med utviklingen av kulturskolen de siste ti årene. Drømmestipendet Molde nominerte hele 7 kandidater til årets Drømmestipend innen kategoriene dans, visuell kunst og skapende skriving, og dem kan du lese om på drommestipendet. Molde kulturskole ble opprettet i sin nåværende form som følge av vedtak i Molde kommunestyre 28. Avdelingen skal blant annet utvikle helheten i kommunens tjeneste, sørge for samordning av prosesser, være tilsynsmyndighet, koordinere budsjettarbeidet og rapportering, samt være støttespiller for kommunalsjef på området. Her har det vært viktig å forankre arbeidet i Rammeplan for kulturskolen - «Mangfold og fordypning».

Next

Oppvekst, kultur og velferd

molde kulturskole

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. Arbeidet blir utført i samråd med Riksantikvarens anbefalinger og veiledning. Skolen har i 2015 ca. Ordfører Torgeir Dahl og vår egen rektor Ingvild var stolte mottakere. Velkommen til Sommerspirer Vi ønsker å vise hvordan uttrykksevne og kunstfaglig kompetanse dyrkes og vokser frem i kulturskolen. Hun driver med kunst og har vært elev i Molde kulturskole i mange år.

Next

Musikk

molde kulturskole

Sæther Enhetsleder Bergmo ungdomsskole Inger Lise Eidhammer Enhetsleder Skjevik barne- og ungdomsskole Rannveig Jenset Enhetsleder Vågsetra barne- og ungdomsskole Kari Vingsand Enhetsleder Sekken oppvekstsenter Unn Bjarnhild Rakvåg Ulriksborg Enhetsleder Hatlelia barnehage Gunvor Sæter Enhetsleder Kvam og St. Kulturskolen Rektor: Besøksadresse: Fridtjof Nansensgate 7, inngang fra Veøygata Åpningstider: Mandag-torsdag 0830-2000, fredag 0830-1800 Telefon: 71 11 15 20 E-post: Hjemmeside: Molde kulturskole er en egen enhet i Molde kommune. Molde kulturskole skal være et ressurs og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene: dans, kunst, musikk og teater. Kulturskolens priser indeksreguleres år for år eventuelle høyere prisjustering og nye satser vedtas av kommunestyret. Statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet og styreleder Nils R. Denne blir oppdatert fortløpende når tilsettingene blir klare. Kulturskolen har således blitt tydeliggjort som en naturlig del av kommunens tjenesteproduksjon.

Next

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018

molde kulturskole

Med bakgrunn i dette har Molde kulturskole etablert en pedagogisk plattform som understreker kulturskolens verdier og mangfold: « Kulturskolens identitet ligger i sammenhengen mellom opplæring, aktivitet og utøvelse innen kunstfagene. Følgende priser gjelder for elevbetaling i Molde kulturskole f. Drømmestipendet er en stipendordning fra Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, som ønsker å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Fantastisk fin og viktig konsert!!! Totalrammen til delprosjektet er 6,6 mill. Høytidelig overrekkelse Prisoverrekkelsen var en del av programmet på første dag av Lederkonferansen 2019. Skole Skoleområdet organiseres i 16 enheter: Bolsøya barneskole, Bekkevoll ungdomsskole, Bergmo ungdomsskole, Eidsvåg barne- og ungdomsskole, Indre Nesset barne- og ungdomsskule, Kvam barneskole, Kviltorp barneskole, Langmyra barneskole, Midsund barne- og ungdomsskule, Nordbyen barneskole, Raknes barneskule, Sellanrå barneskole, Skjevika barne- og ungdomsskole, Sekken oppvekstsenter, Kleive oppvekstsenter, Vågsetra barne- og ungdomsskole. Kulturskolen har blitt involvert i, og har vært en del av, hele kommunenes organisasjonsutvikling.

Next