Lapin kansa uutiset. Lapin Kansa: Lapin Siniset on erotettu Sininen Tulevaisuus 2019-11-23

Lapin kansa uutiset Rating: 9,2/10 1911 reviews

Lapin Kansan saamenkieliseen tuotantoon vuoden tauko

lapin kansa uutiset

Sanomalehti on saanut valtiolta vuosittain 40 000 euroa lehdistötukea saamenkieliseen toimitustyöhön. Kokkosen mukaan on mahdollista, että Lapin Kansa julkaisee saameksi, vaikka saamenkielinen tuotanto onkin tauolla. Tilaus täytyy peruuttaa 24 tuntia ennen tilausjakson päättymistä jotta seuraavaa tilausjaksoa ei veloitettaisi. Kevyempää mallia sovelletaan toiminnallisiin muutoksiin, joilla ei ole merkittäviä henkilöstövaikutuksia. Saamenkieliset jutut ja uutiset jäivät kuitenkin pois lehdestä jo heinäkuussa, koska Lapin Kansa myöhästyi tuen haussa. Jos joku tarjoaa saamenkielisiä juttuja, niin ne kyllä voidaan julkaista, ei meillä ole mitään estettä sille.

Next

Lapin Kansa: RoPSin päävalmentajalle toimitsijakieltoa

lapin kansa uutiset

Muutoksia tarvitaan esimerkiksi kirurgisten vuodeosastojen toiminnassa. Eh­dok­kai­den jul­kis­ta­mi­sen jäl­keen ke­mi­jär­ve­läi­nen E. Lapin Kansa mobiiliapplikaatio kulkee mukanasi kaikkialla. Si­ni­sen tu­le­vai­suu­den puo­lu­e­sih­tee­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja Mat­ti Tor­vi­nen ker­toi vii­me vii­kol­la aset­tu­van­sa ke­vään edus­kun­ta­vaa­lis­sa eh­dol­le La­pin vaa­li­pii­ris­tä. Lapin Kansa kertoo, että yksi iso syy huumeongelmaan on se, että huumausaineiden tuonti länsirajan yli Ruotsista Suomeen on kasvanut räjähdysmäisesti.

Next

Lapin Kansa: Lapin Siniset on erotettu Sininen Tulevaisuus

lapin kansa uutiset

Arkistovideolla poliisin materiaalia siitä, miten salakuljettajat olivat piilottaneet huumeita autoon. Männistön mukaan yhä suurempi osa leikkauksista voidaan toteuttaa päivä- tai lyhytkirurgisena toimintana, jolloin asiakas pyritään kotiuttamaan hyvin pian leikkauksen jälkeen. Se on tuonut Lapin Kansalle uusia aihealueita lehteen ja verkkoon, sanoo Kokkonen. Kerromme asioista, jotka ovat lappilaisille tärkeitä. Lapin Kansa Saamenkieliseen tuotantoon katkos Lapin Kansa aloitti saamenkielisen tuotannon ja lehden Ságat-osion vuonna 2012. Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen on varma, että saamenkielinen tuotanto pääsee vauhtiin taas ensi vuonna. La­pin Kan­san mu­kaan yh­tä ai­kaa Tor­vi­sen kans­sa jul­kis­tet­tiin nel­jä muu­ta­kin eh­do­kas­ta La­pin vaa­li­pii­ris­tä.

Next

Perheilmoitukset

lapin kansa uutiset

Tämän koskee esimerkiksi kirurgisia vuodeosastoja. Kuolleita on ainakin kaksi: Yksi kuolemaan johtanut yliannostus ja yksi itsemurha. Tammikuussa poliisi aloitti ennalta estävän ja paljastavan projektin, jolla nuorten huumeidenkäyttö yritetään katkaista. Lapin Kansa on joutunut laittamaan saamenkielisen tuotantonsa tauolle, koska se ei saanut lehdistötukea saamenkieliseen toimintaan tälle vuodelle. Meri-Lapin huumeongelma on paljastunut erittäin vakavaksi. Tavoitteena pikainen kotiutuminen Männistö kertoo lehdelle, että tavoitteena on uudistaa tiettyjen sairaalaosastojen toimintaa rakenteellisesti. Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen on harmissaan tilanteesta.

Next

Lapin uutiset

lapin kansa uutiset

Se oli inhimillinen uinahdus meidän puolelta. Lisäksi Männistön mukaan on mietittävä, miten raskaamman leikkaustoiminnan keskittäminen alkuviikkoon vaikuttaa tulevaisuudessa vuodeosastojen toimintaan. Mehiläinen Länsi-Pohja aloittaa yt-neuvottelut, kertoo. Lapin Kansan mukaan huumausaineita käyttäviä nuoria on tavattu yli 50, heistä 15-20 on alaikäisiä. Lapin Kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen.

Next

‚ÄéLapin Kansa

lapin kansa uutiset

Lapin Kansa kertoo päivittäin maakunnan ja maailman ajankohtaiset tapahtumat taustoineen. Lapin Kansa oli kyllä hakenut vähemmistökielisen sanomalehdistön tukea saamenkielistä tuotantoa varten, mutta hakemus myöhästyi. Projektissa ovat mukana Tornion, Kemin ja Keminmaan kunnat. Lapin Kansan saamenkielinen Ságat-toiminta alkoi vuonna 2012. Ensi vuonna ollaan tiukasti hereillä ja haetaan rahaa, sanoo Kokkonen. Tällä kertaa kukaan ei ilmoittanut ja hakuaikakin oli hiemas muuttunut ja aikaistunut. Saat joka päivä hyötytietoa ja ideoita omaan elämääsi.

Next

Perheilmoitukset

lapin kansa uutiset

Männistön mukaan yt-neuvottelut käydään kahdessa tasoisina. Ilmaisen kokeilujakson jälkeen täysi tilaushinta veloitetaan iTunes-tililtäsi. Kokkosen mukaan hakemus myöhästyi inhimillisistä syistä. Ai­em­min hän oli poh­ti­nut myös Uu­den­maan vaa­li­pii­riä. Nyt saamenkieliseen tuotantoon tulee väliaikainen katkos. Lapin Kansa: Lapin Siniset on erotettu Sininen Tulevaisuus -puolueesta Suomenmaa JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript.

Next

Lapin uutiset

lapin kansa uutiset

Tor­vi­sen mu­kaan La­pin Si­ni­set ry on kui­ten­kin ero­tet­tu jo vii­me vuo­den puo­lel­la, jo­ten se ei enää edus­ta puo­lu­et­ta. Tapaukset ovat paljastuneet tammikuun aikana. Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja Lasse Männistön mukaan neuvotteluissa ei tähdätä irtosanomisiin vaan toiminnallisiin muutoksiin. Lukijoiden omat onnittelut, kutsut ja tervehdykset julkaistaan Lapin Kansassa perheilmoitukset palstalla. Voit käyttää ilmoituksessa omaa valokuvaa tai hyödyntää valmiita piirroskuvia.

Next