Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Lähiesimiestyön ammattitutkinto 2019-11-18

Lähiesimiestyön ammattitutkinto Rating: 9,6/10 363 reviews

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Esimiestyön ja johtamisen koulutusohjelmat kehittävät kyvykkyyttäsi johtajana tai esimiehenä tavoitteellisesti ja konkreettisesti. Opiskele silloin kun sinulle sopii ja hyödynnä koulutuksen rinnalla mentoripäiviä kehittämisen tukena ja ajatusten tuulettajana. Mitä voimme oppia muiden yritysten parhaista käytännöistä? Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia. Opiskelija, jolla on kattava ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa myös suoraan näytöissä, ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen. Saat valmiuksia esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen ja perehdyttämiseen sekä työyhteisösi kehittämiseen.

Next

Salon seudun ammattiopisto :: Koulutukset :: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka toimit Lapin alueella päivittäisen johtamisen lähiesimiehenä, tiimivastaavana, työryhmän, osaston, palveluyksikön tai vastaavan vetäjänä alasta riippumatta. Peruutusehto Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa. Oppisopimus voidaan tehdä myös yrittäjälle. Esimiehen tärkein tehtävä on johtaminen. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Next

Salon seudun ammattiopisto :: Koulutukset :: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutukseen voi tulla mukaan joustavasti pitkin vuotta. Lähiesimiehen työssä tarvittavaa keskeistä osaamista on erilaisten ihmisten valmentaminen ja ohjaaminen, talouden ja lainsäädännöllisten oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärrys sekä kehittämisosaaminen. Kohderyhmä Oletko aloitteleva esimies, työryhmän vetäjä, esimiehen oikea käsi käytännön organisoinnissa, osastovastaava? Haku päätty: Jatkuva haku Tutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkintotyyppi Ammattitutkinto Kohderyhmä Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu eri toimialojen esimiehille ja esimiestaitoja työssään tarvitseville henkilöille. Miten strategia näkyy jokaisen työntekijän arjessa? Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa johtamalla työryhmää sekä toimimalla työryhmän jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittajalla on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä.

Next

Lähiesimiestyön ammattitutkinto verkossa

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Hyvä lähiesimies ohjaa, valmentaa ja kehittää tiimiään sekä rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä yhdessä henkilöstönsä kanssa. Valinnaiset tutkinnon osat ovat Asiakassuhteiden hoito, Toiminnan kannattavuus, Henkilöstötyö ja Kehittämissuunnitelma. Joskus se tarkoittaa myös kipeitä valintoja, päätöksiä ja luopumista. Lähiesimiehen ammattitutkinto sopii erinomaisesti sinulle, joka vastaat käytännön johtamisesta ja työn organisoinnista arjessa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn suorituksen kriteerien mukaisesti. Jos olet jo kokenut esimies, suosittelemme sinulle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

Next

Lähiesimiestyön ammattitutkinto [Tredu

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B. Oman ajattelun ja asenteen johtaminen Käytännön askeleet vaihe vaiheelta kaaoksesta hallinnan tunteeseen Vuorovaikutuksen perusteet ja palautteen antaminen 18. Koulutus on käytännönläheistä ja vuorovaikutteista. Pakollinen tutkinnon osa on Lähiesimiehenä toimiminen. Kannattava ja tehokas toiminta valinnainen 20. Koulutusohjelma koostuu eri teemoista, joissa syvennyt lähiesimiestyön tärkeimpiin teemoihin yhdessä asiantuntijoiden ja toisten esimiehenä toimivien kanssa. Tunnista omat vahvuutesi ja opi motivoimaan tiimiäsi.

Next

Salon seudun ammattiopisto :: Koulutukset :: Lähiesimiestyön ammattitutkinto

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Opiskelijamaksun voi maksaa joko osallistuja tai työnantaja. Suorita lähiesimiestyön ammattitutkinto oppisopimuskoulutuksena joustavasti ja kehitä osaamistasi yhdessä kokeneiden johtajien kanssa. Kehittämissuunnitelma Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Vastineeksi sitoutumisestasi Lupaamme antaa sinulle parhaan tukemme sekä jakaa kaikki parhaat opit ja työkalut esimiestyön kehittämiseen. Pakollinen tutkinnon osa on Lähiesimiehenä toimiminen. Lisäksi lähiesimiestyön ammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus hakea , jonka arvo on 400 euroa. Taitotalossa voit suorittaa työelämässä arvostetun johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnonja lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Next

Lähiesimiestyön ammattitutkinto [Tredu

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tiimiläisten vahvuudet, vastuualueet ja roolit Työkaluja ajankäytön suunnitteluun ja seurantaan Esimiestyön arjen organisointi ja ajankäytön johtaminen Käytännön oppeja ja työkaluja suorituksen johtamiseen Esimiestyön arjen organisointi ja ajankäytön johtaminen 21. Kielitaidon arviointi Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Tutkintotiedot Tutkinto: Lähiesimiestyön ammattitutkinto Hakuaika 02. Henkilö, jolla on riittävän laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöissä osallistumatta koulutukseen. Kuvaus Tutkinto sinulle, jolla on ohjattavanasi työryhmä tai vastaava yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla.

Next

Esimiestyö ja johtaminen

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutustu kattavaan koulutustarjontaamme ja ilmoittaudu jatkuvassa haussa oleviin tutkintoihin tai valmennuksiin. Koulutuksessa opit suunnittelemaan ja ohjaamaan työryhmän työskentelyä, saat hyvät perustiedot esimiestyöstä ja kehityt taitavaksi viestijäksi. Arvioit ja kehität toimintaasi sekä osaamistasi esimiestyössä ja samalla kehität oman organisaatiosi käytäntöjä yhteistyössä muiden kanssa. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa tukemalla esimiestään henkilöjohtamisessa, erityisesti työ- ja palvelusuhdeasioissa sekä laatimalla esityksiä työryhmän osaamisen, työhyvinvoinnin ja työhön sitouttamisen kehittämiseksi. Saat tietoa esimiehen vastuista ja velvollisuuksista.

Next

Esimiestyö ja johtaminen

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Lähiesimiestyön ammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan käytännönläheisesti. Suunnitelman tulee sisältää vaihtoehtoisten kehittämis- ja muutoskohteiden analysointia, ja kehittämissuunnitelman kohde tulee valita yhdessä esimiehen kanssa. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito on mahdollista arvioida luotettavasti Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain toimii kannattavasti. Toiminnan arviointi ja kehittäminen 18. Lähiopetusta järjestetään tiistaisin klo 12-16. Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä.

Next