Kvinne stemmerett. Stemmerett 2019-11-19

Kvinne stemmerett Rating: 6,8/10 1019 reviews

Stemmerett

kvinne stemmerett

Alliert med Venstre-menn Et halvt Ă„r etter at foreningen var stiftet, ble kvinnestemmerettsspĂžrsmĂ„let brakt inn for Stortinget. Etter tre uker med tautrekking mellom odelsting og lagting i mai ble endringer i formannskapsloven vedtatt, og kvinner med en viss formue eller inntekt fikk kommunal stemmerett. Lokale foreninger ble stiftet flere steder i landet, og disse virket som pressgrupper overfor Stortinget. Ære vera dei kvinner og menn som ikkje gav opp, men fĂžrte kampen. I innfĂžrte stemmerett etter nesten samme vilkĂ„r som for menn fulle rettigheter ble gitt i , mens kvinner i fikk samme rett som mennene.

Next

stemmerett for kvinner i Norge

kvinne stemmerett

Under behandlingen i Lagtinget var ingen bemerkninger til paragraf 1—21 og 24—38 i Odelstingets vedtak. De organiserte den fĂžrste konferansen om kvinnesaken i i 1848. Den yngre generasjonen sĂ„ inntektsbegrenset stemmerett for kvinner som en konservativ politisk garanti, og sĂžrget for at det ble flertall for forslaget om kommunal kvinnelig stemmerett i 1901. Stemmerett var ikke et gode man kunne ta for gitt. Alle stater unntatt krever at velgere mĂ„ vĂŠre registrerte for Ă„ vĂŠre stemmeberettigede. Men ogsĂ„ vi har «pionerkvinner» som har sett sine spor, bana vegen for dei verdiane og den plassen kvinner i dag har, i sine lokalsamfunn og i det store samfunnsbiletet. I 1907 innstilte komiteen til Stortinget Ă„ votere over tre alternative forslag, som alle innebar innfĂžring av en begrenset stemmerett for kvinner.

Next

Stemmerett

kvinne stemmerett

Dette omfattet bare stemmeretten; det gikk enda noen Är fÞr kvinner kunne stille til valg. Hvordan tror du ellers vi har kunnet sitte ni mÄneder i regjering med Frp? Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemÄte. Midlertidig tilbakeslag Grunnlovsforslag om begrenset statsborgerlig stemmerett ble behandlet allerede pÄfÞlgende stortingssesjon, men fordi man Þnsket Ä hÞste erfaring med den nyvunne kommunale stemmeretten anbefalte konstitusjonskomiteen at Stortinget ikke skulle bifalle forslagene. Registrering er obligatorisk, og man har 8 uker pÄ seg etter man fyller 18 til Ä registrere seg. Kvinnestemmer frÄ Sogn og Fjordane Gjennom denne plakatutstillinga vil vi vil setje sÞkelyset pÄ historia til formÞdrene vÄre, trekkje fram dagens kvinner, deira kÄr og samfunnsdeltaking og samstundes henta fram unge kvinner som ogsÄ representerer framtida. Jeg synes imidlertid det er interessant Ä merke seg at det samme argumentet ogsÄ kan brukes pÄ menns rett til Ä stemme.

Next

Kvinnelig stemmerett

kvinne stemmerett

Men dette Ă„ret ble det vedtatt ny lov om arbeidervern. Pssst: Året etter, i 1910 ble dagen markert i Europa, nĂŠrmere bestemt i KĂžbenhavn. I Sverige og Finland fortsatte kvinnene Ă„ ha stemmerett lokalt, mens det til Riksdagen etter hvert ble slutt pĂ„ Ă„ manntallsfĂžre enker. Siden ble det innfĂžrt begrenset kommunal stemmerett og valgbarhet for kvinner i 1901 for kvinner som selv betalte skatt over en viss stĂžrrelse, eller var gift med menn som gjorde dette , deretter begrenset stemmerett ved stortingsvalg i 1907, sĂ„ allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg i 1910 og endelig i 1913 allmenn stemmerett og valgbarhet for kvinner ved stortingsvalg fra og med valget i 1915. Resultatene viste ogsĂ„ at kvinner stort sett stemte pĂ„ samme mĂ„te som menn. Den gir ogsĂ„ regler om hĂ„ndheving, og hvilke rettslige reaksjoner som finnes dersom loven er brutt.

Next

InnfĂžring av kvinnelig stemmerett i Norge

kvinne stemmerett

Grunnloven forbyr begrensninger av stemmerett basert bl. Mannlig valgdeltakelse i 1901 var pÄ 41% pÄ landet og 57% i byene. I dag skjuler norske kiosker pornoblad pÄ Þverste hylle, bak en mÞrk sperre, slik at de som ikke vil se bladene skal slippe det. Opplysninger uten kildehenvisning i form av referanser kan bli fjernet. Men intet jubileum uten sentrale aktÞrer.

Next

app.at5.nl: Dette er damene som kjempet fram kvinners stemmerett

kvinne stemmerett

«Legger denne her i anledning HÞyres landsmÞte» skrev satiriker og forfatter Dagfinn NordbÞ pÄ og delte et bilde med 13 pÄstander om HÞyres politikk. Perspektiver pÄ stemmerettsdebatt for kvinner i Norge 1898-1913. Den fÞrste kvinne avlegger stemme i valglokalet pÄ ved. Slik var det blant annet i. Hun var fÞrste kvinne her i landet som ble begravet pÄ statens bekostning.

Next

InnfĂžring av kvinnelig stemmerett i Norge

kvinne stemmerett

Vi har nu lÊnge nok ventet ved porten, nu vil vi indom og det i en fart, Hid med Haanden og vÊk med stÊngslet. Da forslagene kom opp til behandling i 1893 hadde styrkeforholdet i komiteen endret seg, men resultatet ble det samme ved voteringen. I Norge gis stemmerett ved kommunevalg til norske statsborgere som er fylt 18 Är eller gjÞr det i lÞpet av valgÄret samt til utenlandske statsborgere som oppfyller nevnte alderskriterier og har bodd mer enn 3 Är i Norge. FÞrst i 1890 ble kvinners stemmerett tatt opp til debatt i Stortinget, med som viktigste talsmann for kvinnene. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering.

Next

Stemmerettskampen 1890

kvinne stemmerett

BÄde kvinner med egen inntekt over dette og kvinner som var gift med menn som oppfylte samme betingelser, kunne stemme. Disse ble til en sosial bevegelse som arbeidet for kvinners interesser og rettigheter. PÄ oppfordring fra kvinnene i sitt parti stemte de for, og forslaget ble vedtatt. Opplyste, engasjerte kvinner byrja det langvarige arbeidet for kvinneleg stemmerett. Komitéen avgjorde at bestemmelsen ikke kunne misforstÄs, og at man ikke skulle endre Grunnloven i utrengsmÄl. I aksjeselskaper vil styremedlemmer som blir fratatt rettslig handleevne eller blir satt i konkurskarantene miste stemmeretten. Ønsker du Ä se alle underskriftslistene fra 1890? Bildet, som ble delt nesten 1000 ganger, oppga NordbÞ Ä ha hentet fra Sigrid Z.

Next