Hvordan ble jorda til. Hvordan oppsto livet på jorda? 2019-11-16

Hvordan ble jorda til Rating: 4,5/10 1571 reviews

Hvordan verden ble til, i følge kristen tro

hvordan ble jorda til

Jordens landområde utgjør bare 29% av planetens areal. Da forholdene igjen ble stabile, utviklet nye arter seg. Vel, jeg er ikke selv kristen, men jeg respekterer kristne verdier o. Mosebok «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden. I den indre kjernen er det antatt å være overveiende jern og noe nikkel. Lyset inneholder mørke linjer, laget av forskjellige kjemikalier i planetens atmosfære.

Next

Hvordan oppsto livet på jorda?

hvordan ble jorda til

Opp gjennom årene har det kommet mange andre forklaringer, men vi vet egentlig ikke helt hvordan solsystemet ble til og hvem eller hva som skapte det. Hva han fant ut, det var kanskje ikke så interessant her i Vesten. Senere nedslag av kometer og asteroider som inneholdt is bidro til rundt halvparten av vannet på jorda. Denne kunne forme bittesmå hulerom som kunne fungere som en slags «cellevegg». Den roterende, svakt sammentrykte jordkulen er bygd opp av en rekke konsentriske lag.

Next

Jorden

hvordan ble jorda til

Noe alle kan sjekke selv. Da sa Gud: Bli lys! Andre kristne forskere har ment at det ikke er noen grunn til å holde olje og gass utenfor når man tenker på skaperverket som skapt modent. For øvrig har jeg tidligere tatt opp det forhold at jorden og solen nesten konsekvent er skrevet med stor forbokstav, men venter ennå på svar fra redaksjonen om noe bør gjøres med det. Eller kanskje du har vært i en frukthage og plukket velsmakende frukter? Rare dyr og bakterier trives her. En håndfull fruktbar jord kan faktisk inneholde seks milliarder mikroorganismer! Teorien møtte mye motstand inntil nøyaktig stedfesting med radioteleskoper og satellitter på 1960-tallet og senere bekreftet teorien. . Lyset og varmestrålene fra solen er elektromagnetiske bølger som når oss fra verdensrommet.

Next

Hvordan oppsto livet på jorda?

hvordan ble jorda til

Dette siste er ikke til hinder for at metangass også kan ha organisk opprinnelse. Av buelengden og vinkelen finner man da. Men også pronomener viser til ting i virkeligheten. En hebraisk poet i oldtiden beskrev for eksempel månen som noe som var «grunnfestet til uavgrenset tid, og som et trofast vitne i himlene». Men flere land og romorganisasjoner har sagt at de ønsker å dra tilbake til månen og opprette base for videre utforsking av månen og videre utforsking av solsystemet.

Next

Jorden

hvordan ble jorda til

Den går rundt Solen i en bane 0,0167 med en midlere hastighet på 29,8 kilometer i sekundet og bruker et år 365,2564 døgn på et omløp. Mosebok, skrev ned beretningen om skapelsen fra en jordisk iakttakers synspunkt, hvis det hadde vært en iakttaker til stede. Gode beskrivelser av norsk geologi førte til at den første testen på om radioaktive mineraler kunne brukes som sikre tidtakere, ble utført på en norsk bergart. The disintegration products of uranium. Fritt , som nå er en livsviktig bestanddel av atmosfæren, ble tilført gradvis, først og fremst gjennom og senere. At disse motsigelsene ikke er blitt «korrigert bort» seinere, er også litt underlig. Altså: Hvis jorden var «øde og tom», så kunne ikke Guds Ånd sveve over vannene, for den var jo «øde og tom».

Next

Hvordan verden ble til, i følge kristen tro

hvordan ble jorda til

Denne teorien har uløste problemer med seg. Mange har dermed fantasert seg at hvis det hadde vært annet liv på jorda så hadde det vært skapninger som er annerledes enn det vi har, fordi planten har organismer som vi ikke har på grunn av forholdene til den planeten. Satellittbilde av jorda tatt av Meteosat. Den vokste jo litt etter litt på begynnelsen, når flere og flere planetbarn klumpet seg sammen. Jorden har tilnærmet form som en.

Next

Hvordan verden ble til, i følge kristen tro

hvordan ble jorda til

Kjære wilfu: Hvis du ærlig mot deg selv, så står det tydelig og klart at det ikke var snakk om at det var Guds herlighet som lyste før Solen ble skapt - men at det rett og slett var et ganske alminnelig dagslys, som Gud til og med kalte «dag». Men husk at Moses, han som skrev 1. Reidar Lund synes ikke det er så rart at noe slikt kunne oppstå. Startet med 3 og fikk 6, dobbelt så mange Drakes formel er en formel som ble utviklet og oppfunnet av radioastronomen Frank Drake. I praksis betyr dette at det er små områder på jorden hvor det nå virkelig er store mengder organisk materiale. Andre indisier som kan være problematisk for denne hypotesen er at man antar at Jupiter er dekket av metangass som har uorganisk opprinnelse. Den skotske kjemikeren og molekylærbiologen Alexander Graham Cairns-Smith foreslo på 1960-tallet at arvestoffet begynte som leirkrystaller.

Next

Hvordan verden ble til, i følge kristen tro

hvordan ble jorda til

Det er også vanskelig i dag å forklare hvordan alkanene har migrert gjennom steinen til det reservoaret vi finner det i nå. Som kuer flest var hun glad i salt, og hun slikket på de salte, isbelagte, steinene fra Nivlheim. På den andre siden var det is og mørke, det kaltes for Nivlheim. Vulkaner blåste svovel ut i atmosfæren og meteorer raste ned fra himmelen. Celler som jobber sammen i et ufattelig avansert system. Den moderne Laplace-teorien tar utgangspunkt i en supernova som eksploderte for fem milliarder år siden. Grunnen til dette synet er at mye av oljen og gassen her er funnet i metamorfe eller vulkanske bergarter.

Next

Hvordan oppsto livet på jorda?

hvordan ble jorda til

Hva er det som i tilfelle blir til eller oppstår i disse situasjonene? Her samlet det seg kanskje leire, og den jevnlige opptørkingen og fuktingen kan ha hjulpet til å koble stoffer i lengre kjeder. Ble ikke jorda skapt på grunn av Big Bang? Da oppdaget han en sensasjon: det var aminosyrer i løsningen. Han tenker at hvis de går på land trenger de noen ben og for å spise trenger de en munn. Det å få dannet slike strukturer ser altså ikke ut til å være spesielt vanskelig. Forskere forsøker å finne ut hvordan slike fettstrukturer kunne oppstå og om det er mulig at resten av cellens bestanddeler ble til inni der.

Next

Hvordan ble olje og gass til?

hvordan ble jorda til

Dersom dette skjer regelmessig så indikerer det planetens eksistens. De koblet en glassflaske med stoffene sammen med en vannbeholder som ble varmet til kokepunktet. Zpiff: Tja, det er vel ellers ikke mye som gir noen konkret hentydning i bibelen -eller. «Hvis og for et stort hvis vi kunne tenke oss en varm, liten dam med all slags ammoniakk og fosforsalter, - lys, varme, elektrisitet til stede, at en proteinforbindelse ble kjemisk dannet, klar til å gjennomgå enda mer komplekse forandringer … ». Dette er fordi at galaksen er rundt 10 000 lysår og inneholder kanskje en trillion planter og stjerner, og vi vet jo ikke om alle disse planetene engang derfor er det ca 50% sjangse dor at det finnes liv der. Slike spørsmål kan man kanskje få et bedre svar på om man vet mer om hva som dannet jorda i utgangspunktet.

Next