Folkeopplysningen elbil. NRK, Andreas Wahl 2019-11-22

Folkeopplysningen elbil Rating: 5,1/10 2 reviews

NRK, Andreas Wahl

folkeopplysningen elbil

Dersom kullkraften erstattes med gasskraft ca 2050? Formelen 9 er udiskuterbar, det som kan diskuteres er stÞrrelsen pÄ virkningsgradene. Det er en naiv og overoptimistisk tankegang. The results should not be extrapolated to make assumptions about climate conditions across the entire globe. Jeg sendte en email om dette til samtlige stortingsrepresentanter. This change in vegetation would also affect insects and animals that relied on native vegetation for food. Det kan man egentlig tenke seg til uten Ä bruke matematikk.

Next

Lyspunkt: sans i samling.: Fornekterstudier i samling: DEBUNKED

folkeopplysningen elbil

Denne Mark Insides er industriell kjemiker. Ved beregning av B: Energi brukt av kullkraftverk, dividerer man energien som brukes av bilen med kullkraftverkets virkningsgrad. Klimavitenskapen er nesten 200 Är gammel vitenskap og er basert pÄ grunnleggende fysikk. Energi tilfÞrt kraftverk: Ekt Energi tilfÞrt kullkraftverk Energi fra kraftverk: Eke Elektrisk energi ut fra kulllkraftverk. There are several independent lines of evidence which give us estimates of the climate sensitivity, only one of which is climate models. Bruk av kullkraft er idag forÞvrig relativt stabil, se fig 1.

Next

Lyspunkt: sans i samling.: Fornekterstudier i samling: DEBUNKED

folkeopplysningen elbil

It does not cite its data sources, it does not discuss the uncertainties in the data, nor does it discuss that other cloud data sets find the opposite trend. Effektiv energi for fossilbil: Efe Energi som brukes til fremdrift for fossilbil. En 1 studie, en ny hypotese, er ikke bevis for noe ennÄ. Jeg har utfordret klima- og miljÞ dep i dette spÞrsmÄlet, men svaret jeg fikk der var preget av manglende kompetanse og baserte seg i stor grad pÄ at klimakvotene skal lÞse problemene. Det eneste som kan diskuteres her er stÞrrelsen pÄ virkningsgradene. Jeg har med stor glede fulgt Wahls «Folkeopplysningen», men denne gangen ble jeg skuffet - veldig skuffet. Du kan ikke overse de 99,99% andre studiene som finner en annen konklusjon.

Next

NRK, Andreas Wahl

folkeopplysningen elbil

Fysikken vi bruker for Ä forstÄ jordens klimasystem er den samme fysikken som forklarer hvordan ovner, kjÞleskap, fly og mer fungerer. Eier du ikke kritisk sans? Jeg utfordrer personer som har kompetanse pÄ dette til Ä bidra i diskusjonen, slik at vi kan fÄ en sammenligning av reelt klima avtrykk for elbiler og hydrogenbiler. Det er veldig usannsynlig at noe revolusjonerende nytt ved dette eller drivhuseffekten kommer pÄ bordet i vÄr tid. Scientists published climate research under fake names. Dette gjorde jeg i mitt fÞrste innlegg i : SÄ selve beviset: Noen definisjoner og sammenhenger: Energi tilfÞrt fossilbil: Eft Fossilbilens energiforbruk. Men det mÄ innrÞmmes: Temaet jeg behandler er mye, mye enklere enn Wahls tema. Men han har ikke greid Ä fÄ noe som helst innen klima publisert i et eneste tidsskrift som omfattes av Google Scholar.

Next

Lyspunkt: sans i samling.: Fornekterstudier i samling: DEBUNKED

folkeopplysningen elbil

Studiene som gjennom 150 Ă„r har lagt grunnlaget for klimavitenskapen, for drivhuseffekten. Ved beregning av A: Energi brukt av bilene, dividerer vi energien til hjulene med respektiv virkningsgrad. Per Eidsvig er pensjonert fysiker. Elbiler vil ikke vĂŠre klimavennlige fĂžr marginalenergien kullkraft er erstattet av gass- eller atomkraft. The human contribution was about 0.

Next

Lyspunkt: sans i samling.: Fornekterstudier i samling: DEBUNKED

folkeopplysningen elbil

Det er bare den aller Þverste delen det er mulig Ä varme opp. Kanskje burde han derfor latt vÊre Ä ta opp et sÄ komplisert tema - eller brukt minst ti programmer i stedet for ett? Hvis det Mark Insides hadde vÊrt riktig, sÄ ville han ha hatt sjansen til Ä bli fantastisk verdensberÞmt som den som greide Ä tilbakevis hva tusener av andre forskere har kommet til. Men Wahl er velkommen til Ä ta opp mitt tema i «Folkeopplysningen» - det er det stort behov for. Neither Goodland or Anhang were climate scientists and the paper was never peer reviewed. Ikke en eneste av disse ga svar som indikerte at de forsto problemet. Selv om jeg egentlig var fornÞyd med min innsats i verbaliseringen, ble resultatet som antydet over: Litt diffust og abstrakt.

Next

NRK, Andreas Wahl

folkeopplysningen elbil

En av kildene gÄr utrolig nok til et Word-dokument. It does not explain sufficiently how computations were made to make the study reproducible and understandable. The claim comes from a six-page document uploaded to arXiv, a website traditionally used by scientists to make manuscripts available before publication. Men i programmet om klima forlater han disse gode prinsippene: Fremstillingen av den 20. As previously noted the World Watch report was published without peer review. Istedet mÄtte jeg verbalisere matematikken. Totalt sett kommer ogsÄ oppvarming av kupeen inn her, men den ser vi i denne omgang bort fra.

Next

NRK, Andreas Wahl

folkeopplysningen elbil

Ingen alternative muligheter for Ärsak til klimaendringene ble behandlet - og disse er det flere av. Det er ikke kvantiteten av pÄstander og rapporter som gir sannheten, men kvaliteten. Hvis studien ikke klarer Ä bli filtrert gjennom Den Vitenskapelige metode, forblir den alene, en hypotese avvist av bedre vitenskap. Prestisjen fÄr nok en alvorlig knekk uansett hva de gjÞr, men knekken kan nok reduseres dersom de innrÞmmer sine feiltagelser. You can't overlook the 99. World Watch's authors did issue a retort to this peer review, but in their retort they again failed to accept that they way over counted contributing factors and didn't account at all for mitigating ones like carbon sequestration. In reality, there is no new published study.

Next