Fgu lolland falster. Ungdommens Uddannelsesvejledning 2019-11-18

Fgu lolland falster Rating: 5,5/10 376 reviews

FGU

fgu lolland falster

Man har vidst det længe, og man er nået langt. Den er for dig, der vil gøre dig parat til ungdomsuddannelse eller job. Derefter skal du vælge en skole, hvor du kunne tænke dig at gå. Under morgenmaden byder Kathrine velkommen med en fin tale, hvor hun blandt andet lægger vægt på glæden ved, at vi endelig er hendes medarbejdere, og hvor vi i hendes optik er uundværlige hver og én! Redaktionen forbeholder sig ret til at slette kommentarer, vi finder upassende. Det er vi rigtig kede af, da indtægterne fra annonceringen er med til at vi på daglig basis kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet. Jeg er spændt og glæder mig til at møde både nye og gamle kolleger.

Next

Kvartalsrapport

fgu lolland falster

Den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver. Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring. Næste gang du besøger os vil reklamerne kunne vises. Kommunen skal sikre, at der til alle unge er relevante tilbud og fællesskaber, der kan hjælpe dem på vej mod uddannelse eller job. Med andre ord, om stort og småt i hverdagen.

Next

FGU

fgu lolland falster

Vi skal alle være med til at opbygge en fantastisk institution med godt arbejdsmiljø, fantastisk undervisning, og hvor der er rart at være både som medarbejder og elev. Og fotografen, ja, han synes, det er et fantastisk tableau og et fedt symbol på, at vi er ved at opbygge en helt ny institution og profession fra bunden! Hun blev suppleret af Socialistisk Folkepartis Annemette Schønberg Johnsen: - Jeg anerkender ønsket om at udvide butiksområdet. Tak for hjælpen og god læselyst! Ungeindsatsen organiseres ud fra en matrixtænkning med en bred organisatorisk forankring og videndeling på tværs. Ser du et upassende indlæg, kan du melde det til redaktionen på e-mailadressen nyhedsdesk folketidende. Vi kan derfor ikke vise dig vores annoncer.

Next

Fra VUC Storstrøm til FGU Lolland

fgu lolland falster

Men kan det ikke gøres på det nuværende areal, hvor der allerede har været flere forslag fremme med udviklingsmuligheder? Vi har aftalt at køre sammen, da vi alle skal mødes i Maribo, hvor hovedinstitutionen er placeret. Det er nok mere det med at skulle undervise på en helt ny måde: Bliver jeg klar, til eleverne kommer om syv arbejdsdage, hvor mange kommer der egentlig, og hvordan fordeler de sig på afdelingerne, linjerne og ikke mindst de faglige temaer, kan jeg leve op til bekendtgørelserne og…? Men hold en god tone og skriv med respekt for andre. Kommunen skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse. Hun skitserer tre pejlemærker, vi alle skal arbejde efter: samarbejde, tillid og at sætte aftryk i lokalsamfundet. Folketidende ønsker en livlig debat, der gerne må være skarp. Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.

Next

FGU Lolland

fgu lolland falster

Uddannelsen rummer både teori og praksis. Retningslinjer for debatten på folketidende. Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil. Muligheder for samarbejde Det havde Ole K. Selv om det er med sommerfugle i maven, glæder jeg mig også til endeligt at komme i gang. Du er garanteret optagelse i dit nærområde.

Next

app.at5.nl

fgu lolland falster

I denne kvartalsrapport kigger vi på hvor eleverne fra 9. . Vi håber derfor, at du i din adblocker, vil tillade visning af annoncer fra folketidende. Enhedslisten er imod udvidelsen af området bag Guldborgsundcentret, da det betyder, at rekreative områder forsvinder, og at cykelruter skal omlægges, lød det fra Enhedslistens Bente Lerche-Thomsen. Folketidende forbeholder sig i øvrigt retten til i papiravisen Folketidende at offentliggøre kommentarer skrevet på folketidende.

Next

Ungdommens Uddannelsesvejledning

fgu lolland falster

Velkommen til Folketidende Vi har observeret, at du har installeret en adblocker. Det var en god dag, der var god stemning og dejlige kolleger, men der var også frustration på flere planer i forhold til at få styr på de forskellige ting. Mange af os har mødt hinanden løbende igennem foråret, da vi har haft mulighed for at deltage i flere fyraftensmøder. Programmet for dagen er ikke helt klart for os, men vi går ud fra, at vi skal i gang med at planlægge intro-dage og se afdelingerne an. Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor. Når du opretter et læserbrev på folketidende. Det gør, at vi føler os trygge og velkomne.

Next

Medlemmer

fgu lolland falster

I Lolland er målgruppen unge fra 13 år til 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. I første omgang var planen, at vi alle skulle være i Maribo hele dagen, men på grund af forsinkelse af ombygning og istandsættelse af skolen, skal vi blot mødes dér til fælles morgenmad og velkomst, inden vi kører ud på vores respektive afdelinger i henholdsvis Nakskov og Nykøbing. Det er en bekymring, som man på uddannelsen har et stort fokus på. Det er ikke så bekymrende for os i forhold til, hvem vi skal arbejde sammen med, for det ved vi allerede, og det skal nok blive rigtig godt. Men det giver også spændende muligheder for at lave samarbejder med andre institutioner, sagde Ole K.

Next

FGU

fgu lolland falster

I morgen er der atter en dag med nye udfordringer og spændende indhold — forhåbentlig kommer der en afklaring på nogle af de løse ender! Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, for det rummer 200 mennesker, der er ved at opkvalificere sig til job og uddannelsen. Flyttekasser og indretning må altså vente til en anden dag! Jeg er træt og noget brugt — især på det mentale plan. Telefon: 54 67 71 64 Institutionsnummer: 28115. Der er en afslappet og glad stemning. Vejledning Alle unge har en vejleder, som kan hjælpe og rådgive, når der skal vælges uddannelse. Én gennemgående kontaktpersonen skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til kommunen.

Next