Feber efter vaccin. Spørgsmål og svar om MFR 2019-11-16

Feber efter vaccin Rating: 9,1/10 1871 reviews

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Nej, immunforsvaret kan sagtens danne beskyttende antistoffer mod flere sygdomme samtidig. Nej, det er ikke tilfældet. Den anden vaccination gives primært for at beskytte dem, der ikke har dannet beskyttende antistoffer ved første vaccination, men den vil også øge antistofdannelsen hos de allerede beskyttede. Kan fåresyge-virus i vaccinen give testikelbetændelse og evt. Er det ikke bedre at vaccinere mod én sygdom ad gangen? Da vaccinerne ikke dækker 100 %, vil der således være enkelte, der ikke er beskyttet. Hos større børn, teenagere og voksne er det anbefalede injektionssted midt på musculus deltoideus den store skuldermuskel , hvor den er tykkest.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Nej, vaccinerede børn smitter ikke, uanset om de får fx feber eller udslæt. Ved forsinket vaccination vil barnet være ubeskyttet i en større del af sit tidlige liv og derved være i risiko for at blive smittet med en af de tre sygdomme. Det har ydermere vist sig, at flere af de undersøgelser, som oprindeligt postulerede en sammenhæng, var baseret på falske resultater. Nej, der skal altid gives en fuld dosis for at opnå tilstrækkelig beskyttelse. Ved udbrud med mæslinger kan børn vaccineres fra 9-måneders-alderen, i særlige tilfælde fra 6-måneders-alderen off-label.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Kan man nøjes med en halv vaccinedosis for at undgå bivirkninger fx hos et lille barn? Vaccinen indeholder levende svækkede mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus. Årsagen er sandsynligvis mæslingekomponenten; risikoen er dog langt større hos mæslingepatienter, hvor blodplademangel forekommer hos ca. Hjernebetændelse efter naturlig mæslingeinfektion forekommer hos et pr. Voksne kvinder, hvis immunstatus er ukendt, kan vaccineres mod røde hunde uden forudgående afklaring af immunstatus. Hvis barnet skulle have antistoffer efter en tidligere vaccination, vil disse blot neutralisere vaccinen. Hertil kommer ikke mindst vurderingen af, om en vaccine er både sikker og effektiv. Vaccinen skal gives intramuskulært eller subkutant.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Da beskyttelsen ikke er 100 %, selv efter 2 vaccinationer, så kan det - omend meget sjældent - ske, at vaccinerede bliver smittet med mæslinger. En reduceret dosis medfører stor risiko for ingen virkning overhovedet. Da beskyttelsen ikke er 100 %, selv efter 2 vaccinationer, så kan det - omend meget sjældent - ske, at vaccinerede bliver smittet med mæslinger. Svækket røde hunde-virus kan passere over i modermælk og kan overføres til brysternærede spædbørn; der er dog ikke observeret alvorlig sygdom hos børn i sådanne tilfælde. Der vil så være drenge, der kan smittes med fåresyge og gravide kvinder, der kan smittes med røde hunde.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Hvis en gravid bliver smittet med røde hunde, kan fosteret smittes og fødes med såkaldt kongenit rubellasyndrom i form af hjerneskade, døvhed, blindhed, hjertefejl og dårligt immunforsvar. Dette gælder især for personer født efter 1974. Hvad sker der, hvis man vaccinerer en person, der måske allerede har haft mæslinger eller en af de andre sygdomme? Nej, før du bliver vaccineret bør graviditet udelukkes. Det ses næsten aldrig ved børn. Børn, der har en sygdomstilstand i mulig udvikling eller under udredning, eksempelvis har haft et krampetilfælde og man endnu ikke ved, om det er epilepsi, bør ikke vaccineres, før tilstanden er stationær og diagnostisk afklaret. Barnet bør derfor vurderes af en specialist forud for en evt.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Der er ingen risiko ved at vaccinere en person, der allerede er immun mod mæslinger, og det anbefales derfor ikke at måle antistoffer mod mæslinger før evt. Store studier har undersøgt, om der er en højere forekomst af allergi hos børn og unge, som er vaccineret, og det er ikke fundet at være tilfældet. Disse potentielt meget alvorlige følger af en sygdom vejer tungt, når de danske politikere og sundhedsmyndigheder vurderer om en vaccine skal indgå i børnevaccinationsprogrammet. Til sammenligning ses såkaldt postinfektiøs encephalitis dvs. Da tilførte antistoffer vil hindre vaccinen i at virke, bør vaccination udsættes i tre måneder efter blod- og plasmatransfusion eller indgivelse af humant immunglobulin. De foretrukne vaccinationssteder for intramuskulær injektion er ydersiden af øvre lår hos små børn. Hvad er risikoen, hvis en gravid utilsigtet vaccineres? Det er dog sjældent at generne påvirker daglige aktiviteter.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Nej, vaccinen aktiverer tværtimod kroppens immunforsvar til at kunne beskytte barnet så tidligt som muligt mod de tre sygdomme. Efter én vaccination med den aktuelt anvendte vaccine M-M-R VaxPro® dannes beskyttende antistoffer mod mæslingers hos 95 % af vaccinerede, 96% danner beskyttende antistoffer mod fåresyge og 99% danner antistoffer mod røde hunde. Efter én vaccination dannes beskyttende antistoffer mod hhv. Især ved mæslinger er der risiko for et alvorligt sygdomsforløb, jo ældre man er. De hyppigste bivirkninger er milde og ufarlige. Derfor behøver man ikke antistof-teste før evt. Jeg er voksen og er ikke vaccineret — kan det betale sig at blive det? Sygdomme i immunforsvaret kan være en kontraindikation.

Next

Spørgsmål og svar om MFR

feber efter vaccin

Som udgangspunkt skal angivelserne i børnevaccinationsprogrammet følges, dvs. Der er derfor ikke indikation for provokeret abort i sådanne tilfælde. . Danskernes almentilstand er blevet så meget bedre i forhold til tidligere, så hvorfor er det stadig nødvendigt at vaccinere mod mæslinger? Inden man begyndte at vaccinere mod røde hunde, var der årligt 15-20 tilfælde af kongenit rubellasyndrom i Danmark. Jo flere der er vaccineret, desto færre kan bringe smitten videre.

Next