Elv i asia kryssord. ELV I ASIA kryssord synonym 2019-11-19

Elv i asia kryssord Rating: 9,7/10 267 reviews

Liste over verdens lengste elver

elv i asia kryssord

Vassdraget har sine kilder pÄ vestskrÄningen av Hebronfjellene i grenseomrÄdene mellom , og , og gÄr sammen i ett markert lÞp sÞr for den nÄ nesten tÞrrlagte HulasjÞen 71 meter over havet , lengst nordÞst i Israel. Herfra og til utlÞpet i DÞdehavet markerer den grensen mellom Vestbredden og Jordan. Spesielt elver i lavlandsomrÄder, som for eksempel de sibirske elvene og , har ofte flere elvearmer med meandere og sandÞyer i stadig endring, noe som gjÞr det vanskelig Ä fastslÄ hva som skal regnes som elvas hovedlÞp. Lenger sÞr renner den gjennom en basaltterskel og faller ut i. . Ideelt sett burde lengdemÄlinger baseres pÄ kart som er detaljerte nok til Ä vise elvas bredde, og lengden mÄles langs midten av elva. Kryssord kom til Europa pÄ 1920-tallet og i 1925 trykket Allers det fÞrste kryssordet norske ukeblader.

Next

Liste over verdens lengste elver

elv i asia kryssord

Nord- og SÞr-Dakota 1 143 27 020 Nord-Amerika 139. Texas 1 438 103 341 Mexicogulfen Nord-Amerika 98. For eksempel er det fjernest liggende utspringet til -systemet kilden til elva , ei sideelv til , som igjen er ei sideelv til Mississippi. Dette gjelder ogsÄ elver med vidstrakte og forgrenete , som eller. Jordan har derfor meget lav vannfÞring, og betydelig mindre enn hva som skal til for Ä holde vannstanden i DÞdehavet pÄ et stabilt nivÄ. I denne artikkelen betyr lengde lengden til hele elvesystemet, inkludert alle tillÞp.

Next

Elv i sentral

elv i asia kryssord

Bolivia 1 438 SÞr-Amerika 99. MÄlet er Ä fylle de hvite firkantene med bokstaver som former ord og setninger, ved Ä lÞse hint som leder til svar. Blant de mange tillÞpene blir i utgangspunktet den som starter lengst unna munningen regnet som elvas utspring, og dette gir elvas maksimale lengde. Himalaya strekker seg fra Afghanistan i vest i en ca. For de fleste elvene vil forskjellige kilder gi motstridende informasjon om lengden pÄ et elvesystem. Forskjellige kulturer og statsdannelser fra ulike tider har etterlatt seg mange historiske steder og fornminner i traktene omkring elven.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Den er ogsÄ kjent fra bibelhistorien som elven hvor ble dÞpt 1:6-9 ; dÄpsstedet antas Ä vÊre et gammelt vadested ni kilometer sÞrÞst for. I Jordandalen, mellom GenesaretsjÞen og gÄr den med sterkt buktet lÞp. Med to millioner brukere i mÄneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges stÞrste nettsted for forskningsformidling. Brasil 1 360 SÞr-Amerika 113. Jordan renner gjennom omrÄder med meget gammel bosetting. Det nÞyaktige punktet hvor disse elvene slutter vil variere med Ärstidene. Selv nÄr nÞyaktige kart er tilgjengelige kan lengdemÄlingen ofte vÊre problematisk.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Det er imidlertid en annen og kortere sideelv som identifiseres som Mississippi, og nÄr elva mÄles fra munning til sitt fjerneste utspring kalles den Mississippi-Missouri-Jefferson. Fargekodene som brukes for kontinentene er: Afrika Asia Europa Nord-Amerika SÞr-Amerika Oseania Ved Ä trykke pÄ firkantene ved siden av ordene Munning eller Kontinent , kan du sortere en liste som viser hhv de lengste elvene per hav, eller de lengste elvene per kontinent. Det er ogsÄ vanskelig Ä fastslÄ nÞyaktig hvor ei elv begynner ettersom elver ofte dannes av sesongmessige bekker, , , eller som tÞrker inn eller endrer seg pÄ andre mÄter. PÄ strekningen mot staten Jordan er det to viktige grensekrysninger over elven: én fra Israel i nord, og én fra Vestbredden; den kjente Allenby-broen Þst for , som er den mest trafikkerte. Øvre 2 490 Asia 42. De var radikale i europeisk sammenheng, fordi de ga barn fÞdt utenfor ekteskap rett til arv og navn etter far.

Next

ELV I ASIA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Øvre 1 236 Nord-Amerika 127. Disse punktene gjÞr det vanskelig, for ikke Ä si umulig, Ä fremskaffe nÞyaktige og sammenlignbare mÄlinger av lengden pÄ elver. Kryssord Kryssord er et spill som normalt har en firkantet eller rektangulÊr form med et rutenett av hvite og svarte ruter. Fra tillÞpet av Jarmuk til grensen mot den palestinske , 25 kilometer lengre sÞr, danner Jordan grensen mellom Israel og staten Jordan. Fra traktene nord i Jordandalen og videre nordover er elven stedvis omgitt av frodig landskap, lengre sÞr mot det sentrale dalpartiet er breddene bevokst med krattskog, mens omrÄdene omkring er , unntatt og irrigerte jordbruksomrÄder. Det kan ogsÄ vÊre uklart hvordan det skal mÄles gjennom innsjÞer i elvelÞpet, da disse ogsÄ kan variere med Ärstidene. Elvas utspring kan vÊre vanskelig Ä fastslÄ, ettersom ei elv som regel har mange tillÞp og sideelver.

Next

Elv i sentral

elv i asia kryssord

De svarte rutene brukes til Ä skille ord og setninger. PÄ grunn av underskudd pÄ vann i regionen tar begge landene ut mest mulig vann fra elvene. PÄ norsk, hvor vi skriver fra venstre mot hÞyre, blir svarene og setningene plassert i rutenettet fra venstre til hÞyre og fra topp til bunn. I disse tilfellene vil den mÄlte lengden pÄ elva avhenge av mÄlestokken pÄ kartet som benyttes. Dette problemet ble oppdaget av , og gjelder ogsÄ ved mÄling av kystlinjer og grenser mellom land. Noen elver har ingen munning i det hele tatt, som for eksempel , og etter 1960.

Next

Elv i sentral

elv i asia kryssord

Disse elvene minker gradvis i vannvolum til de til slutt forsvinner helt, pÄ grunn av fordampning, infiltrasjon i bakken, eller de blir avledet til jordbruksformÄl. Den avhenger av definisjonen av elvas utspring, definisjonen av munningen, og den faktiske mÄlingen av elvas lengde fra utspring til munning. Arealet er pÄ 44 579 000 kvadratkilometer; det utgjÞr 29,4 prosent av Jordens landareal. Elvas munning kan vÊre vanskelig Ä bestemme i tilfeller hvor den danner et langstrakt utlÞp som gradvis utvider seg mot havet. Som fÞlge av dette er mÄlinger av lengden til mange elver bare omtrentlige anslag. I praksis er det ikke alltid at tillÞpselva med det fjerneste utspringet er den som gir navn til hovedelva. Eksempler pÄ dette er og.

Next

ELV I AFRIKA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Øvre 1 480 Asia 96. Viktigste sideelv er Yarmuk , som med tillÞp fra Þst er grenseelv mellom Syria, staten og Israel. PÄ grunn av dette vil det forekomme avvik avhengig av hvilke kilder som benyttes. Med cirka 4,3 milliarder mennesker 2013 har Asia omkring 60 prosent av verdens befolkning. Jordanvassdraget, og spesielt den nordlige delen til omrÄdene sÞr for GenesaretsjÞen, er meget viktig i Israels vannforsyning, mens sideelven Jarmuk er en viktig vannressurs for staten Jordan. Fjellet ligger cirka 100 km nordÞst for Nairobi, og like ved ekvator.

Next

ELV I ASIA kryssord synonym

elv i asia kryssord

Det har lenge vÊrt spesielt stor uenighet om hvorvidt eller er verdens lengste elv. Det fÞrste kryssordet ble presentert i New York Worlds sÞndagsutgave 21. PÄ grunn av et elvesystems egenskaper vil mer detaljerte kart som hovedregel resultere i at den mÄlte lengden Þker. Elvas lengde mellom utspring og munning kan ofte vÊre problematisk Ä mÄle pÄ grunn av mangel pÄ nÞyaktige. Den munner ut i Jordanelven Ätte kilometer sÞr for GenesaretsjÞen.

Next