Cuzk katastrální mapa. Atom 2019-11-17

Cuzk katastrální mapa Rating: 6,1/10 12 reviews

Katastrální mapy

cuzk katastrální mapa

Datová sada obsahuje textové popisné údaje o všech územních prvcích a územně evidenčních jednotkách včetně jejich definičních bodů. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Najdříve klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko a pak klikněte kurzorem myši na místo na mapě, které chcete přiblížit nebo oddálit. Datová sada obsahuje celkem 7 souborů, jejichž obsahem jsou vazby mezi vybranými územními prvky a územně evidenčními jednotkami, které jsou všechny vypsány pouze kódem. Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Služba je dostupná pro celé území České Republiky.

Next

ČÚZK: Geoportál

cuzk katastrální mapa

Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Stavové datové soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. Pro prvky obsažené v základní datové sadě jsou uvedeny pouze textové popisné údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek bez grafických informací. Do produktu Katastrální mapa - rastrová se změny promítají jednou měsíčně. U obsažených prvků jsou uvedeny pouze textové popisné údaje bez grafických informací. Například informace o vlastníkovi získáte tak, že jakmile máte zobrazenu parcelu, jejíž vlastníka chcete dohledat, klikněte myší na tlačítko i s modrou informační značkou a červeným křížkem a poté klikněte do prostoru parcely.

Next

ČÚZK: Geoportál

cuzk katastrální mapa

Tím vytvoříte obdélník, který po uvolnění tlačítka, se zobrazí v okně. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Stavový soubor s volebními okrsky se generuje vždy aktuální k třetímu dni každého měsíce.

Next

Katastrální mapy

cuzk katastrální mapa

. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Vrstva potvrzených geometrických plánů není součástí platné katastrální mapy. Tou se stává až v okamžiku zplatnění geometrického plánu. Stavový soubor s číselníky se generuje vždy aktuální k třetímu dni v měsíci a skládá se z elementů: Kod, Nazev, Zkratka, Popis, ZacatekPlatnosti, KonecPlatnosti.

Next

ČÚZK: Geoportál

cuzk katastrální mapa

Dále zde mohou být vrstvy s polygony městských částí a obvodů u členěných statutárních měst. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího. CadastralZoning je dostupná na území celé ČR. Tou se stává až v okamžiku zplatnění geometrického plánu. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Soubory jsou generovány vždy v prvním dni každého měsíce s daty platnými k poslednímu dni měsíce předchozího.

Next

Atom

cuzk katastrální mapa

V případě nejasností můžete použít k používání mapových služeb. V jednom okně máte zobrazenou mapu a v druhém okně hledaného vlastníka nemovitosti. Data jsou rozdělena po katastrálních pracovištích. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Datová sada obsahuje soubory adresních míst jednotlivě pro všechny obce ČR. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. Soubory jsou aktualizované 1x denně.

Next

Katastrální mapy

cuzk katastrální mapa

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Data jsou rozdělena po katastrálních územích. Soubory jsou k dispozici za stát. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Členěná jsou po jednotlivých obcích. Analogová mapa je aktualizována jednou ročně, ale v případě velkého počtu změn může být aktualizována častěji.

Next

Atom

cuzk katastrální mapa

Přes mapu můžete snadno dohledat další informace jako je např. Pro prvky obsažené v základní datové sadě jsou uvedeny textové popisné údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek a jejich definiční body. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem. Aplikace v současnosti podporuje prohlížeče Explorer 8+, Mozilla Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome 6+ Kompletní nahlížení do katastru nemovitostí online -. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu mosty, tunely , hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Funkci rychlého přiblížení aktivujete kliknutím levého tlačítka myši a táhnutím myší nad žádanou oblastí. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip.

Next

Katastrální mapy

cuzk katastrální mapa

Vrstva potvrzených geometrických plánů není součástí platné katastrální mapy. Soubory jsou aktualizované 1x denně. Pro stažení jsou datové sady komprimovány jako archivy Gzip. V původním okně Katastru nemovitostí první okno se informace automaticky zobrazí. .

Next

Katastrální mapy

cuzk katastrální mapa

. . . . .

Next