Co2 utslipp bil. 12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig? 2019-11-17

Co2 utslipp bil Rating: 5,9/10 815 reviews

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

co2 utslipp bil

En liten bil som Citroën C1 står for 6 tonn, mens en Land Rover Discovery står for 35 tonn. Forurensing fra eksosutslipp i byer er svært helseskadelig for de som oppholder seg der, og sånn sett er det positivt at utslippet skjer et annet sted. I tillegg skal malm fra driften foredles, noe som typisk krever stort vannforbruk. Foto: Tesla Når et batteri skal settes sammen fra råvarer, går det med energi. Tall fra Tesla Model S viser at batteriet i snitt taper fem prosent kapasitet etter de første 80 000 kilometerne, men at degraderingen etter dette jevner seg ut, og at de neste fem prosentene. Lades bilen med vannkraft, er forskjellen 64 prosent.

Next

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

co2 utslipp bil

Om det skulle vise seg å være vanskelig å bruke råmaterialene fra brukte batterier på nytt i nye elbilbatterier, betyr ikke det at disse råmaterialene ikke kan brukes til andre formål. Det er ikke riktig å påstå at den europeiske strømmen er grunnleggende «skitten». Tilsvarende tall for ladehybrider og vanlige biler var 95 og 88 prosent. Men hva med all energien som går med til produksjonen? Og elbiler må vel slite mye mer på veiene, og dermed skape mer svevestøv enn fossilbiler? Noen mener at jo før de konkurrerer ut fossilbilene, jo bedre for klimaet. Utvinning av litium trekkes gjerne frem som en mindre miljøødeleggende produksjon, ettersom mesteparten av verdens forsyning stammer fra saltsjøer. .

Next

Mindre CO2 per bil, men økende antall biler

co2 utslipp bil

Foto: Truls Tunmo Forskningsartikkelen «» gir en innsikt i dette spørsmålet. I dette estimatet er 95 prosent av metallene resirkulerte, og 50 prosent av glass og plast resirkulert. Resirkulering av litiumionbatterier på et nivå som gjør at de fullt og helt kan bli til nye batterier er i stor grad et uløst problem. Siden Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet, vil vi importere noe strøm som kan stamme fra kullkraft. Dette gir incentiver for å bygge ut null- eller lavutslippkraftverk. Batteriene kan brukes på nytt, eller resirkuleres.

Next

Mindre CO2 per bil, men økende antall biler

co2 utslipp bil

Erfaringer tyder på at batteriene varer hele bilens levetid. Men selv da vil det totale utslippet bli redusert. Det er riktig at forurensingen potensielt flyttes, men ikke riktig at den ikke reduseres. I de fleste tilfeller vil det imidlertid ikke være behov for å skifte hele batteriet, men enkeltceller. Levetiden er antatt å være 300 000 kilometer.

Next

Mindre CO2 per bil, men økende antall biler

co2 utslipp bil

Alle elbilbatterier egner seg ikke like godt til dette, og slike løsninger krever i praksis at like batterier brukes i løsningene. Lastebiler sliter mer på asfalten enn personbiler. Han uttaler at det beste er å kjøre den gamle bilen din lenger. Til sammen utgjør produksjon av kjøretøyet og drivstoffet den må ha 31,2 prosent av alle utslippene i bilens levetid. Han mener at det beste er å kjøre mindre, og kjøre den gamle bilen lenger dersom den er rimelig effektiv. Dette krever også omfattende gruveproduksjon. Påstand: Produksjon av elbilbatterier er svært miljøskadelig, i form av gruvedrift og høyt energiforbruk.

Next

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

co2 utslipp bil

Det er rimelig å anta at bildet har endret seg en del siden da. De fleste som kjøper elbil har allerede en eller flere biler fra før av, og de som har flere biler erstatter i stor grad en eksosbil med en elbil. Det avhenger av hvor drivstoffeffektiv den gamle bilen er, og hvor langt du kjører den. Eksos er en stor kilde til svevestøv alene, både som primær og sekundær partikkelforurensing. For alle spurte, var snittet at elbilen har erstattet 84,6 prosent av bruken av fossilbil. Det krever dermed mer energi å produsere en elbil enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor isolert sett.

Next

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

co2 utslipp bil

Litiumionbatterier er videre svært ulikt satt sammen sammenlignet med for eksempel blybatterier, som stort sett utformes på samme måte uansett produsent. I 2014 ble 27,4 prosent av elektrisiteten generert ved kjernekraftverk, 47,6 prosent ved gass-, olje- og kullkrafterk, 13,2 prosent fra vannkraft, 8,3 prosent fra vind og 3,2 prosent fra sol. Her må man også ha i bakhodet at mesteparten av batteriet kan gjenvinnes, i motsetning til olje, hvor råmaterialet forbrennes. Elbiler i Norge lades på skitten strøm fra kullkraft i Europa Det er riktig. Selv om en stor elbilpark kan gi visse lokale utfordringer, vil de samlet sett gi en liten økning i strømforbruket. Påstand: Elbiler i Norge lades på skitten strøm fra kullkraft i Europa Konklusjon: Delvis rett.

Next

12 myter og fakta: Er elbilen egentlig miljøvennlig?

co2 utslipp bil

For hele 2016 ble det importert 5. Elbiler fører bare til at folk slutter å bruke kollektivtransport og kjører elbil i stedet Ifølge Norsk elbilforenings undersøkelse Elbilisten 2015, brukte 80,65 prosent en vanlig bil til jobbreiser før de kjøpte elbil. Partiklene er mer enn bare gummi,. Elbiler har generelt lav belastning på strømnettet, da vanlig elbillading hjemme stort sett holder seg i området 3,6 kilowatt 1 fase, 16 ampere-kurs. Påstand: Elbiler betaler ikke for veislitasje Konklusjon: Riktig.

Next